Устойчиво лидерство и образователна общност

ДАТИ

28-30 май, 4-6 юни, 11-13 юни 2021

ЕЗИК НА КУРСА

Български

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА

1 200 лева

Програмата

Тази програма е посветена на устойчивото лидерство и дава прозрение, знания и умения, базирани на методите и тактиките за израстване на продуктивността, успеха и трансформиращо самоусъвършенстване на личността да служи на другите.

Програмата предоставя инструменти за самоанализ и идентифициране на областите на потенциален разстеж и развитие на лидерските качества и умения. Тази програма дава тактики и методики за развитие на практическите умения във всички сфери на изява на организационните лидери.

Ръководителят на детска градина или училище е самотна работа и програмата дава подкрепа, която всеки училищен лидер има нужда, за да постигне успех.

Програмата дава дълбоки познания за инструменти и водещи принципи за изграждане на култура на израстващо мислене, общност на взаимност и издигане на организацията. Израстването и усъвършенстването е процес, в който наблюдаваме, анализираме детайлно, адаптираме и променяме. Това е динамично съдържание, което позволява да отговори на индивидуалните нужди от развитие на лидерски качества.

Съдържанието на тази програма отговаря на следните  ‘как’ въпроси за:

… начините на мислене и действие на успешните лидери.

… протоколите и ритуалите, която водят до продуктивност.

… изграждане на общност на доверие и полагане на максимални усилия.

… превръщане на мисията на организацията в общо изживяване.

… лидерство в ситуация на криза.

… постигане на координация между комуникация, доверие и обединеност.

… овластяване на всички в организацията със свобода и отговорност.

… самоусъвършенстваме като лидери.

Сертификация

Участниците, преминали програмата, получават Сертификат за преминатата квалификация.

Брой квалификационни кредити: 3

Монтесори Общност България притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015 и обучението е в регистъра на Министерство на образованието и науката и предоставя кредити на учителите.

Цели на програмата

 • да даде поле за дълбоко потапяне в теорията на устойчивото лидерство, което създава стойност за всички в общността. 
 • да даде възможност за придобиване на знания за подходи и стратегии за оценяване на собственото си пътуване и израстване като лидери. 
 • да предостави опит за за придобиване на визия и упражняване на начините и способите да развитие на устойчива организация, тактики за комуникация и стратегия за лидерство в образователна организация. 
 • да развие задълбочени знанията как да се приложи най-доброто от наученото и откритото в практиката ни. 
 • да надгради мениджърски, организационни и комуникативни умения с подходите и тактиките на лидерите – да бъдат в състояние да изградят процъфтяваща общност, да развият посветено на развитие място за развитие, където хората са овластени да продължат да се развиват, да познават методите за управление на кризисни ситуации и работата за насочване и изграждане на организационната култура и да разберат ролята на администратори в ръководството от гледна точка на системата.
 • да подкрепят израстването на лидерските умения на образователните ръководители, което ще допринесе за процъфтяване на общността от учители, деца и родители в екосистемата на оргаганизацията. 
 • да предостави наръчник за самооценка и идентифициране на области на развитие и подкрепи израстването на мислене за ролята на водача на една организация. 

Съдържание

Интерактивни презентации, видео материали, дискусии, игрови симулации, работа в екип и разрешаване на практически казуси в следните теми:

Устойчиво лидерство

 • Какво е устойчиво лидерство 
 • Навиците и подходите на успешните лидери
 • Начин на мислене на устойчивите лидери
 • Тактики за израстващо мислене
 • Израстващо мислене спрямо фиксирано мислене
 • Философията на виртуозите 
 • Автентичност, креативност, продуктивност, представяне, красота, просперитет, човечност

Тактики на успешните лидери

 • Ритуалите на успешните лидери
 • Натрапчиво внимание към детайла
 • Никога не спирай да подобряваш
 • Винаги учи
 • Продължи напред
 • Специализираността като виртуозност 
 • Управление на календара за продуктивност
 • Инсталиране на нови навици
 • Тристъпкова формула към успеха

Мисия, култура, общност

 • Образователната организация като екосистема
 • Изграждане на общност на доверие 
 • Дефиниране на цели, стратегия, план за действие
 • Огромните конкурентни предимства
 • Фокус
 • Контрол и управние на кризи 
 • Работно място на максимално усилие
 • Свобода и отговорност
 • Работа, кариера, мисия

Продължителност

96 часа теория, примерни практически сутуации, въпроси и дискусии, игрови симулации, творчески задачи, разрешаване на казуси, работа в екип.

Заинтересовани ли сте?

Ако искате да се запишете за тази обучителна програма или имате други въпроси, молим да се свържете с нас!

За записване и контакт

Монтесори Общност България, office@imontessori.bg, тел: +359 878 832 823, или и Монтесори Институт България, ami-courses@imontessori.bg

Online регистрация


Предишна публикация
Подпомагане на цялостното развитие на детето до 6-годишна възраст
Следваща публикация
Нова програма Израстване до 18 месеца

Последни новини

keyboard_arrow_up