Подкрепете ни

“Това е надеждата, която имаме – надежда в едно ново човечество, което ще дойде от това ново образование, образование, което е сътрудничество между човека и вселената, което е помощ за еволюцията.”

Монтесори образователната система е международно призната система, подробно описана в литературата и силно разпространена. В световен мащаб имаме над сто години практически опит и разработване на метода на обучение. Сдружение “Монтесори Общност България” спомага социалната промяна и всеки ден виждаме, че когато Монтесори принципите се прилагат в по-широк контекст на обществото, възможностите са безкрайни.

Сдружение “Монтесори Общност България” подкрепя българските общински детски градици и училища за въвеждане на Монтесори подходите в съответствие със стандартите на Международната Асоциация Монтессори (AMI). Това е еволюция в прехода от традиционните методи за обучение и възпитание към развитийното образование, и фундаментална реформа в образователната система. Предизвикателствата са насочени към промяна в три ключови аспекти:

  • Трансформация на педагога.
  • Трансформация на учебната среда.
  • Трансформация на културата в образователната организация.

Изследванията сочат, че:

  • Монтесори методологията на повлиява позитивно върху всички участници в образователния процес – деца, учители и родители.
  • Като алтернативен модел за предучилищно и училищно образование, преобразува цялостно образователната среда.
  • Родителите са по-мотивирани и педагогически информирани партньори на общуване.
  • Учителите са педагогически по-наблюдателни и креативни, работещи с индивидуалния темп на развитие на детето.
  • Децата са искащи да знаят, да пробват и експериментират, щастливи, че могат да се справят сами.

Подкрепата от страна на държавата представлява незначителна част от средствата за квалификация на оедагогическите специалисти за прилагане на Монтесори метода и трансформация на учебната среда. Сдружение “Монтесори Общност България” полага огромни усилия да привлича спонсори, за да осигури средства повече специалисти да бъдат обучени и повече класни стаи да променят учебната среда спрямо как децата учат най-добре. Разчитаме на щедростта на социално активни граждани и организации, които вярват, че образованието ще помогне за промяна в обществото. Разчитаме на вас, за да реализираме заедно трансформацията на българското образование. Подкрепете учителите, детските градини и училищата от публичния сектор.

keyboard_arrow_up