Монтесори Общност

Водени от вярата ни, че детето и образованието са надеждата за едно по-добро човечество, ние работим в подкрепа на родители, учители и образователни институции за даване на по-добро детство в семейството, детската градина, училището и в обществото на България.

Така се роди сдружение Монтесори Общност България – обединяващо вярата, знанията и експертизата национална организация, която помага на родители, учители и организации да разширят знанията си за универсалните и непреходни етапи на личностно развитие и овладеят научно-доказана методология и подход, които да отговорят на тази нужда. Първоначално през 2015г. основана под името Институт Монтесори България, през 2019г. името на организацията еволюира в ‘Монтесори Общност България’, като отстъпи името ‘Институт Монтесори България’ на отделна организация, която пое важната роля да организира международни обучения в България.

Ние използваме знанията си за силите на детето и неговото здраво цялостно развитие, експертизата си за прилагане на Монтесори принципите, научните знания и международен опит, така че с работата си да подкрепяме родителите, учителите, семействата и организациите да отгледат и възпитат деца, които са социално, морално и емоционално подготвени за истинския живот.

Както посяваме любопитството за знания у децата и те следват своите интереси и лична страст като развиват талантите и заложбите си и ги превръщат в завидни академични знания, така мислим, че ако посеем възможно най-много семенца на идеи у обществото как да подкрепи едно по-добро детство в подхранване търсенето на детето, за да достигне то своя индивидуален потенциал, ще подкрепим повече деца да станат трансформиращите елементи за един по-хармоничен свят.

Сдружение Монтесори Общност България споделя мисията на Международната Асоциация Монтесори (Association Montessori Internationale, AMI), основана 1929 г. от д-р Мария Монтесори като попечител на историята на Монтесори движението и пазител на образователния подход на Монтесори, като надгражда работата ѝ, за да я приложи във всяка обстановка и на всяко дете, без да се нарушава целостта на подхода. Kато присъединена организация от 2017 година, ние взаимодействаме и работим в тясно сътрудничество с AMI, образователни експерти, училища и организации от целия свят, за да подкрепим социалната промяна за децата в България. Това ни дава силите, капацитета и отговорността да подкрепяме повече детски градини и училище в България чрез менторство, инструментариум и насоки да направят вътрешната промяна, за да помогнат на своите деца да развият истинския си потенциал и станат двигатели на промяна в страната ни.

Вярваме и в работата си всеки ден виждаме, че когато Монтесори принципите се прилагат в по-широкия контекст на обществото, възможностите са безкрайни. Ние подкрепяме българските общински детски градини и училища за въвеждане на Монтесори подходите в съответствие със стандартите на Международната Асоциация Монтесори (AMI), организираме семинари и практически обучения за родители и учители, както и надграждащи обучения за учители в областта на педагогиката, психологията, личностно и професионално развитие.

keyboard_arrow_up