Мисия и цели

Смисълът на нашата работа е да подобрим детското преживяване в семейството, детската градина, училището и в обществото, като подкрепяме родители, учители и училища, за да подпомогнем естественото развитие на детето от раждането до зрелостта.

Нашите цели

Подпомагаме родители и учители да развият познанията си за нуждите на детето и как могат да подкрепят проявата на истинския му потенциал в процеса на радостно откриване на света.

Обединяваме знанията, уменията и усилията на родители, учители и експерти за изграждане на образователни среди, които отговарят на нуждите за развитие на детето.

Асистираме в развитието на уменията и знанията, и усъвършенсването на практиките в работа с децата в семейството, детската градина и училище.

За да изпълним нашата цел, ние се ръководим от Монтесори принципите и практиката, следвайки обучението и ръководството на Международната Асоциация Монтесори (Association Montessori Internationale, AMI).

keyboard_arrow_up