Трети AMI Сертификационен Курс – Малки деца (0-3)

ДАТИ

16-20 март, 30 март-3 април 2020

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА

600€ или 1174 лева

Цели на курса

Този курс е подходящ за всеки, който има интерес да подпомага развитието на личността на малкото дете и да изгради дълбоко разбиране за неговите нужди. Целта на Сертификационен курс за малки деца между 0 и 3 години е да помогне на заинтересованите възрастни да подпомагат разгръщащата се личност в тези ранно и формиращи години. Вие ще научите и задълбочите познанията си за:

 • наблюдението върху работата на детето,
 • как и кога да прекъснете детето,
 • концепцията на Мария Монтесори за свобода и дисциплина,
 • как да изградите доверие с детето,
 • силата на попиващия ум в тази възраст,
 • важността на рутината и последователността в езика и заниманията в тази възраст,
 • как да подготвите среда, която да отговаря на нуждите на детето,
 • значението на храната и начините за подготовката й,
 • как да позволите на детето да стане все по-независимо и да избягвате всяка ненужна помощ, която може да бъде пречка за неговото развитие,
 • техники за правене и поддържане на материалите в средата,
 • техники за обогатяване на речника.

Курсът предоставя възможността възрастните, водени в своята лична и професионална трансформация от AMI обучител с международен опит във Финландия и САЩ, да интегрират в ежедневната си работа с децата Монтесори визията за детето и неговите способности. Завършилите курса имат уменията да подготвят образователна среда и материали в подкрепа на потенциала на всяко дете, да спомагат развитието на движението и езика, да насърчават самостоятелността и личния образ “Аз мога.” и детето, да премахнат памперса, биберона и изберат подходящи дрехи и игри.

Директор обучение

Тийна Суоминен

Тийна Суоминен е AMI обучител 0-3, която идва от Финландия. През 2018 г. тя става AMI Монтесори Помощник-Обучител на Асистенти на малки деца. За да завърши програмата си за обучение на обучители, тя работи във Ванкувър, Канада, под ръководството на Мария Тереза Видалес. Има обучение и диплома за двете възрастови групи 0-3 и 3-6 нива.

Тийна има собствено Монтесори училище в Хелзинки, Финландия. Работила е в детски общности и 3-6 класни стаи повече от 20 години, като директор на класната стая и училищен администратор. Тийна има и традиционната финландска образователно-квалификационна степен за ранна детска възраст и е обучител и фасилитатор.

Продължителност

60 часа лекции и практическа работа. 9 допълнителни часа наблюдение. Наблюденията се извършват в класните стаи, водени от AMI 0-3 педагози. Специфични инструкции за наблюденията ще бъдат дадени по време на курса.

Задължителна литература

Избрани части от книгите Тайнaта на детството, Попиващият ум, Детето в семейството, Да откриеш детето, Education for a New World, ще бъдат четени и дискутирани по време на курса.

Съдържание на курса

 • Въведение в Монтесори
 • Ролята на Монтесори водача
 • Ролята на Асистента
 • Преглед на етапите на развитие
 • Умът на детето във възрастта 0-6 години
 • Ред
 • Движение 0-3
 • Език
 • Самостоятелност
 • Подготвена среда
 • Свобода и Дисциплина
 • Наблюдение
 • Музика и Изкуство
 • Поддържане на средата
 • Приучаване ползване на тоалетна
 • Правене на материали

Изисквания за сертификация

 • Представяне на три доклада (500 думи) по теми, зададени от обучителя,
 • Представяне на доклад за наблюдение,
 • Представяне на ръчно изработени материали,
 • Минимум 90% присъствие.

Заинтересовани ли сте?

Ако искате да се запишете за този AMI обучителен курс или имате други въпроси, молим да се свържете с нас!

За записване и контакт

Монтесори Общност България, office@imontessori.bg, тел: +359 878 832 823, или и Монтесори Институт България, ami-courses@imontessori.bg

Обучението се провежда на английски език с осигурен симултанен превод на български език.

Курсът се провежда от Association Montessori Internationalе със съдействието на Институт Монтесори България.

Online регистрация


Предишна публикация
Втори AMI Сертификационен Курс за Асистенти Детска къща (3-6)
Следваща публикация
Подпомагане на цялостното развитие на детето-ученик чрез интегритет на предметните области

Последни новини

keyboard_arrow_up