1. Начало
  2. arrow_right
  3. Събития
  4. arrow_right
  5. Световен експерт с тридневен курс за Монтесори принципите

Световен експерт с тридневен курс за Монтесори принципите

Етикети:

По покана на Институт Монтесори България в София пристигна Елина Раутасало, с над 30-годишен опит в областта на образованието и методите на Монтесори обучението, която води тридневен курс между 16 и 18 май. Семинарът беше предназначен за учители на деца между 3 и 6 годишна възраст, които имат интерес да опреснят знанията си с цел оптимална подготовка за предстоящата нова учебна година,  както и за родители, които искат да се запознаят подробно как Монтесори принципите могат да подпомагат развитието на децата.

За тези 3 дни Градската библиотека в София се превърна в една вдъхновяваща Монтесори класна стая, пълна с ангажирани членове на българското Монтесори общество.

Елина Раутасало е AMI обучител 3-6 с над 30-годишен опит в областта на образованието. По произход е от Финландия. Има дългогодишна практика, както с деца, така и с възрастни във Финландия и по света.

Нейното Монтесори пътуване започва в Лондон в началото на 90-те години в Обучителен Център Мария Монтесори (сега Институт Мария Монтесори – Лондон). Елина е член на Обучителния екип на 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@imontessoribg.peekaboo.bg to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.