Разбиване на митовете за Мария Монтесори

Етикети: Монтесори образование

Част 2 от поредица в 3 части

Разбиване на митовете за Мария Монтесори

от Марк Шварц

Източник: https://earlylearningnation.com/

Митовете за Монтесори

Основан в началото на 20-ти век от италианската лекарка и борец срещу отживелиците Мария Монтесори, методът за обучение, който носи нейното име, завладява целия свят и Съединените щати. Историята за неговото разпространение и разгръщане в множество институции поражда известна степен на объркване и създава митове за намеренията на неговата създателка и за начина, по който той се практикува. „Хората използват думата Монтесори без да знаят какво означава тя“, казва д-р Анджелин Лилард, професор по психология в Университета на Вирджиния и автора на книгата Монтесори: Науката зад гения.

Прочетете Част І: От Италия към света

Лин Лорънс, Изпълнителен директор на Международна асоциация Монтесори, добавя: „Причината за съществуването на толкова митове е, че истинският отговор винаги е някъде по средата, в нюансите. И понеже има толкова много нюанси, е много лесно за хората да вървят в една или в друга посока“.

Тук са изложени шест мита за Монтесори – и реалността, както тя е описана от експертите, с които разговарях.

Мит: Монтесори методът е безкомпромисен (или, алтернативно, Монтесори представлява анархия). Когато родителите се съберат на детската площадка или когато използват софтуер за групова информация, любопитно е, че двете най-често срещани мнения, които се появяват, са напълно противоположни.

  • Първо, Монтесори е толкова стриктен метод, че той ще разбие младите духове. Въпреки това, според Шарлот Пети, млада учителка, която интервюирах неотдавна за история за ELN за сдружение Сол Заенц, „Най-ефективните класни стаи по Монтесори метода, в които съм работила и съм наблюдавала, са онези, които кипят от говор и движение и обмен на идеи между децата“.

Тя допълва: „Когато децата знаят какво да очакват от учебната си среда, те се чувстват в безопасност да изучават и да правят свой собствен избор. Структурата и рутината в класната стая по Монтесори метода са в услуга на детската свобода за избор и движение“.

  • Второ, класните стаи по метода Монтесори представляват пълна анархия, без структура или насока. Лорънс обяснява: „Казваме, че децата са свободни да се движат в границите на нашата рамка по най-добрия възможен начин, но те са ограничени от онова, което е добро за всички“. Този баланс, който Лорънс нарича „нюансът между абсолютното позволение и строгия отказ“, говори за най-честото погрешно разбиране за Монтесори: предполагаемата забрана за въображението.
Твърде строг ли е методът Монтесори? Митове и погрешни схващания

Мит: Монтесори забранява въображението. Както става с много митове и в този има зрънце истина. В Спонтанната дейност в образованието (1916 г.) Мария Монтесори пише:

“Истинската основа на въображението е реалността, а възприятието за реалността е свързано с точността на наблюдението, децата трябва да се подготвят да възприемат вярно нещата в тяхната среда, за да се осигури материалът, който е необходим за въображението… Фантазията, която преувеличава и измисля грубо, не насочва детето по правилния път.”

Както допълва Рита Крамер в нейната биография: „Тя няма намерение да забрани фантазията в живота на детето – поетичните символи, полетите на въображението в приказките, а само в училище, където, както тя определя функцията на училището, това няма място там“. Лорънс отбелязва: „Децата не живеят само в нашите училища, нали? Те имат домове с преносими компютри и телефони“.

Дори в класната стая, обаче, се насърчава и утвърждава въображението, което подхранва креативността. Просто когато децата се унесат във фантазиите (които Монтесори нарича „измислици“), може да се наложи те внимателно да бъдат върнати обратно в реалността. „С наказание ли ще го направим“, пита Лорънс. „Не, разбира се, че не. Ще кажем „Виждам, че това парченце от мозайка прилича на влак. Може ли да ми покажеш нещо друго, което можем да направим с него?“ Тя пояснява още: „Ако детето взема наученото и създава свои собствени мисли и идеи, това е креативно. Най-важното е, че въображението на децата отлита от парченцата от мозайката“.

Получавайте последните новини от науката за ранното учене, общността и още:

В своето изследване Лилард установява, че повечето деца предпочитат да използват истински готварски прибори, за да приготвят истинска храна, вместо да готвят храна на ужким и в този смисъл „Монтесори е един вид първа демонстрация на учене чрез игра“. Тя допълва, че обучените по Монтесори метода възпитатели се научават да обръщат огромно внимание на измислените игри на децата, като казва: „Когато децата са ангажирани с много фантазия, това може да е израз на потребност или неудовлетворено желание“.

Училищата Монтесори не поощряват децата да използват въображението си?

Мит: Монтесори са твърде скъпи училища. Дори ако работи в определена среда, твърдят някои недоброжелатели на Монтесори, това не може да свърши работа в голям мащаб, тъй като струва твърде много за един ученик. Всъщност повече от 500 обществени Монтесори училища в Съединените щати доказват, че това може да се направи със стандартния бюджет на обществените училища.

Пени твърди: „Мит е, че за да се „приложи правилно метода Монтесори“ ви трябват брандирани материали от скъпи каталози или услуги с абонамент“. Като се разбие този мит, казва тя, играта може да се фокусира по-добре върху основните Монтесори принципи. Международните усилия на Монтесори, които се реализират чрез Educateurs sans Frontieres, показват, че тези принципи могат да работят и при най-неблагоприятни обстоятелства.

Елън Рош, Главен отговорник за медиите и филантропията в Тръст за усвояване на познания, добавя: „Ирония е, че повечето хора мислят за Монтесори метода като за нещо, до което имат достъп децата в частните училища, когато цялата философия води началото си от наблюдението и работата с изключително бедни деца в Италия“. В същото време Пети твърди: „Както съществува днес методът Монтесори често не е достъпен за хора, които не могат да си позволят високи такси за обучение“. Част ІІІ от настоящата поредица разглежда усилията, които се полагат, за да стане методът по-достъпен.

Мит: Методът Монтесори не включва спорт. Въпреки че не се отдава голямо значение на традиционните състезателни спортове, Лорънс твърди, че здравето и движението винаги са били жизненоважни аспекти в модела. „Не става дума за победа на всяка цена или за хора отстрани на игрището, които крещят по вас“.

Целта, казва тя, трябва да бъде да се развиват талантите на децата и да се работи в екип, а не да се спечели играта. „От нашата гледна точка“, казва тя, „ако играете добре с левия крак [във футбола], просто си помислете какво ще стане, ако тренирате с десния. А ако сте наистина страхотен играч, тогава защо да не поемете ролята на съдия за малко?“

Състезателните спортове жизненоважни ли са за оцеляването в този свят?

Мит: Няма доказателства, че методът Монтесори работи. Лилард посочва огромни и все по-увеличаващи се изследвания, които подкрепят Монтесори модела за всички възрасти и всички групи от населението. „Данните говорят“, казва тя, „а аз се съгласявам с всичко, което ни казват данните“.

Науката Монтесори

Няколко проучвания, които си струва да бъдат отбелязани:

  • Предучилищното обучение по Монтесори метода повишава и изравнява резултатите на децата: Надлъжно изследване (Граници в психологията, 2017 г.) „ Монтесори децата показват по-добри резултати съгласно оценяването на научните постижения, социалното разбиране и уменията за ориентация и също така отчитат относително по-голяма степен на харесване на научните задания. Те имат и по-високи резултати в изпълнителната функция на 4-годишна възраст“.
  • Цветнокожите ученици и обществените Монтесори училища: Преглед на литературата (списание Изследвания на метода Монтесори, 2017 г.) „Установихме, че публичното образование по Монтесори метода показва силни страни при расовото разнообразие, смесени резултати на учениците и обещаващ потенциал в ранното детско, специалното образование и културната отзивчивост“.
  • Проучване на литературата за автентичните Монтесори практики: Групи от различни възрасти (Бяла книга на Комитета за изследвания на АМО) „Доказателствата за ползите от класните стаи със смесени възрастови групи могат да се разпределят в следните категории: тяхното въздействие върху когнитивното развитие на децата, тяхното въздействие върху социалното им развитие и педагогическите предимства, които това осигурява за учителите“.
  • Ефектите от образованието по метода Монтесори върху академичното, когнитивното и социалното развитие на деца в неравностойно положение от предучилищна възраст: Рандомизирано контролирано проучване в системата на френските обществени училища (Детско развитие, 2021 г.) „Напречните анализи в детските градини и надлъжните анализи в продължение на три години в предучилищна възраст показват, че адаптираната учебна програма по Монтесори метода се свързва с резултати, сравними с резултатите от традиционната учебна програма по математика, изпълнителни функции и социални умения. В детските градини с деца в неравностойно положение обаче, децата от Монтесори класните стаи, показват по-добри резултати в четенето от техните връстници“.

Изследванията продължават във и извън вселената на Монтесори.

Досие с доказателства: Идеалните среди за учене

Мит: Сега всичко е Монтесори. Имайки предвид истинския брой на Монтесори училищата, плюс онези, които твърдят, че предлагат учебна програма, вдъхновена от Монтесори, изкушаващо е да се мисли, че революцията Монтесори е завършила.

Лилард изказва несъгласието си като посочва: „Целият ни модел за образование в тази държава все още се базира на картезианския модел за влагане и резултат, който сега знаем, че не отразява начина, по който работи мозъка. Има толкова много неща за образованието днес, които не отговарят на начина, по който знаем, че децата се учат и по който работи мозъка. Монтесори е алтернатива, която всъщност отговаря на науката за мозъка“.

Освен и докато на младите учещи се не бъде позволено и не бъдат насърчени да определят посоката на собственото си образование, казват експертите, революцията Монтесори няма да бъде завършена.

Очаквайте: Част ІІІ от тази поредица: Монтесори и равенството: Посрещане на новите предизвикателства

 

Предишна публикация
Деца, изпратете своя учител на конгрес в Прага!
Следваща публикация
Монтесори: Най-влиятелното училище в света?

Последни новини

keyboard_arrow_up