1. Начало
  2. arrow_right
  3. Събития
  4. arrow_right
  5. Монтесори образование в 21-ви век

Монтесори образование в 21-ви век

Етикети: , , ,

Участието на международни лектори Д-р Елизабет Матийсен (Монтесори учител, Магистър Педагогика и Невро-психолог), Д-р Уард ван де Вийвер (Магистър Педагогика) и  Крис Уилемсен (Монтесори учител и Мениджър развитие “Nienhuis Montessori”) допринесе за разширяване познанията на учители и родители за Монтесори образованието и обмен на опит и идеи.

942891_958905384229707_7342245036317861752_nСеминарът “Монтесори образование в 21ви век”, проведен , на 22 – 24 април 2016г., предложи дълбоко вникване в ранната детска възраст 0-3 и 3-6 години и развитие на познанието за детската личност както на учители, така и на родители. Програмата е уникална и позволи на участниците, заедно с международна група от учители, да получат значителни прозрения за Монтесори принципите, развитието на малките деца, отношението и подхода на учителя и родителя, и най-новите изследвания в областта. Освен Монтесори знания, психология и практическа работа имаше възможност да се научат участниците да наблюдават и да използват дидактически материали за развитие на абстрактно мислене. Програмата на семинара водят към дълбоко разбиране на истинските ну 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@imontessoribg.peekaboo.bg to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.