1. Начало
  2. arrow_right
  3. Новини
  4. arrow_right
  5. Как Монтесори общността подкрепя правата на детето?

Как Монтесори общността подкрепя правата на детето?

Етикети:

На 20-ти ноември се навършиха 30 години от подписването на Конвенцията за правата на детето от Организацията на Обединените Нации през 1959г. Признаването както на уязвимостта на децата, така и на мненията и потенциала на всеки индивид да допринесе за света е нещо, което стои в основата на Монтесори подхода.

Мария Монтесори отстоява правата на детето през целия си живот и в световен мащаб. Тя разбира, че детството и образованието ще повлияят на лидерите и гражданите на бъдещето. През 1947 г. тя пише на всички правителства, казвайки: „детството ми показа, че цялото човечество е едно“ и „детето е забравеният гражданин и все пак, ако държавниците и педагозите веднъж разберат страхотната сила, която е в детството… Чувствам, че биха му дали приоритет над всичко останало. Всички проблеми на човечеството зависят от самия човек; ако човекът не бъде пренебрегнат в конструкцията си, проблемите никога няма да бъдат решени. “

Да не забравяме, че това е работа за всеки ден. Нека разпространяваме принципите сред децата и другите възрастни. 

За да отбележи 30-та годишнина от Конвенцията за правата на детето и приноса на Мария Монтесори, Международната Асоциация Монтесори (AMI) създава Монтесори Книга за правата на децата, Възпитатели без граници, с принос на деца от цел 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@imontessoribg.peekaboo.bg to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.