Как Монтесори общността подкрепя правата на детето?

Етикети: Права на децата

На 20-ти ноември се навършиха 30 години от подписването на Конвенцията за правата на детето от Организацията на Обединените Нации през 1959г. Признаването както на уязвимостта на децата, така и на мненията и потенциала на всеки индивид да допринесе за света е нещо, което стои в основата на Монтесори подхода.

Мария Монтесори отстоява правата на детето през целия си живот и в световен мащаб. Тя разбира, че детството и образованието ще повлияят на лидерите и гражданите на бъдещето. През 1947 г. тя пише на всички правителства, казвайки: „детството ми показа, че цялото човечество е едно“ и „детето е забравеният гражданин и все пак, ако държавниците и педагозите веднъж разберат страхотната сила, която е в детството… Чувствам, че биха му дали приоритет над всичко останало. Всички проблеми на човечеството зависят от самия човек; ако човекът не бъде пренебрегнат в конструкцията си, проблемите никога няма да бъдат решени. „

Да не забравяме, че това е работа за всеки ден. Нека разпространяваме принципите сред децата и другите възрастни. 

За да отбележи 30-та годишнина от Конвенцията за правата на детето и приноса на Мария Монтесори, Международната Асоциация Монтесори (AMI) създава Монтесори Книга за правата на децата, Възпитатели без граници, с принос на деца от целия свят. Прочетете становището на AMI към Декларацията за Правата на детето:

Ние, участниците във Възпитатели без граници, се стремим да подкрепяме правата на детето по цял свят, независимо от раса, религия, политически и социални вярвания и в частност член 30 на Конвенцията. Ние признаваме и подкрепяме възможността на всяко дете да развие пълния си потенциал. Ние черпим вдъхновението и решимостта си от работата на Мария Монтесори и от Конвенцията за правата на детето. Ние осъзнаваме, че много деца продължават да страдат от лишения, дискриминация и изключване и в резултат на това нямат възможността да развият пълния си потенциал.

Съвместно с честването на 30-тата годишнина на Конвенцията и като признание за нейната ратификация от почти всички държави по света, ние сме решени да насърчаваме правата на ВСИЧКИ деца както те са упоменати в Конвенцията в рамките на общностите, в които работим. Ние сме решени да създаваме среда, в която децата, с които работим, да имат възможност да участват и да развиват собствено разбиране за своите права, включително като им предоставяме версии на Конвенцията, подходящи за ползване от деца. В подкрепа на член 2 и член 42 от Конвенцията ние сме решени да напомняме на правителствата и на другите лица, вземащи решения, за тяхната отговорност за изкореняване на дискриминацията по какъвто и да било признак. Като обръщаме особено внимание на децата в неравностойно положение, ние се ангажираме да сме застъпници на тези разпоредби в Конвенцията, които ще имат най-благоприятно влияние за тях, като например:

  • достъп до справедливо, приобщаващо, качествено образование, което уважава и приветства разнообразието на културите и езиците; (чл. 28/29)
  • стандарт на живот, подходящ за тяхното развитие (чл. 27)
  • достъп до здравеопазване (чл. 24)
  • правото да бъдат заедно с родителите и семействата си (чл. 9)
Предишна публикация
Румяна Илиева: Амбициите ни са до 2-3 години да предложим Монтесори гимназия за децата на възраст 12-18 г.
Следваща публикация
Завърши вторият международен сертификационен курс 0-3г в България

Последни новини

keyboard_arrow_up