1. Начало
  2. arrow_right
  3. Публикация
  4. arrow_right
  5. Да бъдем силни. Да бъдем здрави. Да бъдем мили.

Да бъдем силни. Да бъдем здрави. Да бъдем мили.

Мили родители и учители,

Общността ни, семействата ни и децата ни оставаме вкъщи. Молим, направете всичко възможно Вашето широко семейство и приятели да правят същото.
Самоизолация. Това ще даде не само на Вас и на тези, с които живеете  най-доброто чувство да останете здрави, но и ще защити Вашите съседи и съграждани.
Ние сме в това заедно. И всеки от нас трябва да свърши своята част.

С дълбоко уважение Ви предлагаме:
— да си спомните, че няма проблем да не се чувствате добре. Ние сме хора и страхът и безпокойството в смутни времена са абсолютно нормални. Приемете емоциите и те ще преминат през вас.
— да практикувате преднамерена доброта. Помогнете на възрастна съседка, като ѝ вземете нещо, което може да ѝ е необходимо от магазина. Оставете малко храни и консумативи за други хора на рафтовете вместо да се презапасявате.
— да показвате на своите съотборници, напредичава отговорност, креативност и дух на сътрудничество, като сте иновативни, грижовни, благодарни, разбиращи и служещи на другите в общността.
— да сътрудничите активно с колеги, партньори, клиенти, учители и доставчици. Задачата на войник по време на война е да защитава надеждата и любовта на общността и обслужва нуждите на най-уязвимите членове.
— да използвате новините като инструмент, а не като наркотици. Разберете най-новите факти за тази много динамична ситуация и ключовите моменти при необходимост. След това се концентрирайте и положете максимални усилия, така че да произвеждате майсторска работа, която вдъхновява света.
— да не мислите, че това 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@imontessoribg.peekaboo.bg to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.