Сертификационна програма: Учебен план Монтесори

ДАТИ

9 ноември 2023г. - 28 март 2024г.

ЕЗИК НА КУРСА

Български език

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА

1490 лв.

Цели на курса

 • Да развиете знания и умения за прилагане на Монтесори принципите.
 • Да научите в дълбочина Монтесори философията по отношение на детското развитие, ключовите възможности за учене и подкрепите откритията на учениците.
 • Да придобиете способност за прилагане на Монтесори учебната програма в своя клас, общност, училище.
 • Да овладеете умения за планиране на образователни преживявания по Монтесори методологията и разпределение на учебния план.

Въведение в курса

Образователната система за Монтесори училища е международно призната система, подробно описана в литературата и силно разпространена. В световен мащаб имаме над сто години практически опит и разработване на метода на обучение. Програмата запознава с теоретичната обосновка на учебната програма в написаното от Мария Монтесори, която е подкрепена и от дългата образователна традиция и водещите световни насоки в образованието.

Програмата разглежда Монтесори учебния план в светлината на Закона за предучилищното и училищното образование и съответните разпоредби, валидни за обучението в основното и средното училище. Част 1 от учебния план е валидна за цялото образователно пътуване. В част 1 се представят основните ценности и идеи, залегнали в основата на развитието и практиката, както и най-съществените педагогически похвати и принципи в преподаването.

В част 2 на се представят нивата на началното, прогимназиалното и гимназиалното образование, тъй като те са разделени на два етапа от педагогическото развитие и следователно изискват различни подход.

Преглеждат се отделните учебни планове по учебни предмети, където се разкриват същността, методите на работа и учебните цели.

Участниците в курса ще развият компетентности:

 • дълбоко познание за Монтесори развитийното образование и неговото прилагане в учебна среда.
 • разбиране на методиката, принципите, подходите за насърчаване на любознателност за цял живот.
 • умения за създаване на продуктивни възможности за учене, насърчаване на страхона работа, самоусъвършенстване, въображение и критично мислене чрез интердисциплинарен подход, учене в контекст, моделиране на майсторство и желание за самоусъвършенстване. 
 • подходи за насърчаване на активната свобода с отговорност, уменията за комуникация, работа в екип и сътрудничеството. 
 • възможности да изградите функционираща училищна общност.
 • Онлайн курс
 • 48 часа
 • 9 часа наблюдение
 • 9 часа супервизирана учителска практика
 • Сертификат, издаден от Монтесори Общност България
 • 3 квалификационни кредити

Програмата дава възможности за надграждане на уменията за планиране на последователна и широкообхватна програма в началния, прогимназиалния и гимназиалния образователен етап. Практически насочена, програмата предоставя знания и умения за планиране на Монтесори учебния план и изпълнение на държавните образователни изисквания.

График

Квалификационен курс

9 ноември, 23 ноември, 30 ноември, 9 януари, 16 януари, 23 януари, 15 февруари, 22 февруари, 29 февруари, 14 март, 21 март, 28 март

17:00-20:00ч.

За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ за:

 • директори и заместник директори,
 • начални педагози,
 • учители в гимназиалния етап,
 • учители, които са преминали менторска програма за въвеждане на Монтесори подхода в училище.

Съдържание на курса

Въведение в Монтесори система на обучение
Плоскости на развитие, ролите на учителя и ученика, учебна среда и организиране на учебния ден

Наблюдение, оценяване, академична честност
Умения за наблюдаване, обратна връзка, оценяване, моделиране на академична честност

Разпределение на учебните предмети по часове
Български език и литература, Аритметика и алгебра, Геометрия, Естествени науки, История и обществознание, Изкуства и занаяти, Музика, Физическо възпитание и спорт, Мироглед и етика, Дигитални пособия, Обществена и лична отговорност

Наблюдение и супервизирана практика
Наблюдение и супервизирана практика

Ментор

Анна-Мария Йоцова

Анна-Мария Йоцова е Монтесори педагог с AMI Монтесори диплома за разбота с деца и подрастващи на възраст 3-6, 6-12 и 12-18 години с богат международен опит. Тя е съосновател на многоезично Монтесори училище за деца между 14 месеца и 18 години, което e модел на Монтесори образование в България, и Монтесори Общност България, присъединена организация на AMI (Association Montessori Internationale).

През последните 10 години Анна-Мария работи ежедневно с деца от начален и основен етап, родители и педагози, води семинари и обучения. Същевременно подпомага и консултира частни и общински детски градини и училища из цяла България, лектор е в международни образователни форуми, чете есета/проекти и дава обратна връзка на международни студенти и бъдещи Монтесори педагози.

Тя работи за развитие и подобряване на образованието на децата в България, като подпомага учители и родители да асистират естественото развитие на детето, насърчават проявата на човешкия потенциал и подобряването на детските преживявания в семейството, детската градина и училището.

Формат

Формат на курса

Сесии на живо в Zoom
под формата на ЛЕКЦИИ с периодични дискусии и работа в малки групи. Воденето на бележки е силно препоръчително.

Schoology платформа
се използва за подаване на всички задания. Тя е много удобна за потребителя и ни помага да останем структурирани.

Техническа помощ
е достъпна преди, по време и след курса.

Сертификация

Сертификат за преминатата квалификация получават участниците, преминали програмата.

Брой квалификационни кредити: 3 кредита.

Монтесори Общност България притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015 и обучението е в регистъра на Министерство на образованието и науката и предоставя кредити на учителите.

Сертификат

Какъв сертификат ще получа?
 • Участниците, преминали програмата, получават Сертификат за преминатата квалификация.
 • Брой квалификационни кредити: 3 кредита
 • Монтесори Общност България притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015 и обучението е в регистъра на Министерство на образованието и науката и предоставя кредити на учителите.
Изисквания за сертификация

Задания
Изготвяне на материали и работа по задания.

Наблюдение
9 часа наблюдение в Монтесори среда.

Доклад
Представяне на бележки и доклад от наблюденията.

Посещаемост
Минимум 90% присъствие на живо.

Задължителна литература
Участие в дискусии, изготвяне на примерен учебен план.

Супервизирана практика.
9 часа супервизирана практика.

Индивидуалните членове и организации абонати на Монтесори Общност България получават 5% отстъпка от таксата за участие в курса. Вижте повече за Членството в МОБ и възможностите за Абонамент.

За записване и контакт:

Ако искате да се запишете за този квалификационен курс или имате други въпроси, молим да се свържете с нас!

e-mail: office@imontessori.bg

тел: +359 878 832 823

Курсът се провежда на български език.

Курсът се провежда от Монтесори Общност България.

Онлайн регистрация


Предишна публикация
Изкуството да се преподава творческо писане
Следваща публикация
3та Менторска програма: „Въвеждане на Монтесори подхода в основно училище“

Последни новини

keyboard_arrow_up