Изкуството да се преподава творческо писане

ДАТИ

30 ноември 2023г. - 8 февруари 2024г.

ЕЗИК НА КУРСА

Български език

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА

Едно ниво: 250 лв.; Пълен курс: 980 лв.

За мен е важно децата да се aнгажират задълбочено с писането, да споделят текстовете си с другите и да се възприемат като автори. Вярвам, че тези три неща са взаимосвързани. Чувството за авторство идва от борбата да се отпечата нещо голямо и жизненоважно, и от това да видиш собствените си печатни думи да достигат до сърцата и умовете на читателите.

Луси Калкинс

Цели на курса

Искаме децата да разберат и оценят силата на езика. И че могат да използват този инструмент, за да изразят собствените си мисли, собствените си емоции.

Ако се замислим върху езика, разбираме, че езикът може да се използва за вдъхновение. Може да се използва за издигане на човешки същества до нови висоти на постиженията. Но езикът крие и опасности. Може да се използва за повличане на хората надолу. Може да се използва за разрушение. Езикът може да накара хората да обичат, а също и да мразят. Езикът може да бъде пълен със смисъл или езикът може да бъде безсмислен.

Езикът поддържа характеристиките на разгръщане на детето в ученическа възраст. Интересувайки се от необичайни неща и герои, използвайки инструментите на езика, детето в начален етап изгражда разбиране какво прави някого герой. Езикът помага на децата от начален етап да поставят под въпрос реалността и да разсъждават кое е справедливо и кое не. Те имат много въпроси относно справедливостта и езикът дава необходимите инструменти за мислене, идентифициране на всички подробности и разсъждение. Езикът подкрепя децата да правят разлика между разпределителната и възстановителната справедливост. Езикът може да помогне на децата да изследват морала и да разберат нюансите на моралните и етичните ценности. Езикът предоставя инструменти за самооценка и разбиране на обществото. Използването на метафори и словесни образи, експериментирането с инструментите на езика съпътства развитието на небуквално мислене.

Този подход към писмения език използва принципа на изолиране на трудността по отношение на процеса на писане. Той се основава на вярването, че най-добрият начин да придобиете компетентност като писател е да се потопите в целенасочено писане, а не да пишете по „задания“.

Въведение в курса

Тази програма е базирана на Монтесори подхода и водещите глобални тенденции за развитие на творческото писане в учениците, които са основа за работата с езика. 

Тя предоставя практически инструменти за развитие на творческото писане от начална училищна възраст. Програмата дава структурирана методология за отпушването на енергията за себеизразяване чрез писмен език и ключови уроци за развитие на творческото писане на учениците от 1 до 7 клас.

Основен компонент на програмата е предоставяне на подходи, структура и ключови възможности за учене (уроци) в помощ на учителите да развиват програма за творческо писане или работилница за писане, която насърчава у децата уменията да се изразяват с писмения език.

Програмата включва следните компоненти от подходи, структура и ключови уроци за: 

  1. Себеизразяване и комуникация с писмен език: идеи, организация, лично изразяване, избор на думи, поток от изречения, правопис, граматика и пунктуация; техники децата да се докоснат до различни жанрове в своето писане.
  2. Оценяване на писмената реч: поглед към литературата и стила
  3. Инструменти за редактиране
  • Онлайн курс
  • 32 часа онлайн лекции, дискусии, практическа и самостоятелна работа
  • Сертификат, издаден от Монтесори Общност България
  • 2 квалификационни кредити

Програмата цели да предостави на учителите в началния и прогимназиалния етап практически насоки, подходи и методология как да бъдат насърчени учениците да се себеизразяват и да използват писмената реч творчески докато да играят с езика.

График

30 ноември, 7 декември, 14 декември, 11 януари, 18 януари, 8 февруари

17:00-20:00ч.

За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ за начални учители, учители по български език и литература, помощник учители.

Съдържание на курса

ПОДХОДИ ЗА СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ
Структуриране на уроци за творческо писане. Подготовка на учебната среда. Ролята на учителя и ролята на ученика. Модели за писане. Наблюдение, търсене на интересни факти, водене на бележки, частите на книгата.

СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ И КОМУНИКАЦИЯ ЧРЕЗ ПИСМЕН ЕЗИК
Моделиране. Ключовата дума е себеизразяване. Какво е езикът освен израз на вашите мисли и идеи. Ако нямаш какво да кажеш, няма какво да напишеш. Може да ви е по-удобно да се изразявате устно, но независимо дали пишете, вашата личност се проявява. В избора на думи вие също изразявате себе си.

Педагогическите специалисти ще придобият умения за моделиране на творческото себеизразяване и подходи, техники и уроци за въвеждане на учениците да пишат 1) нехудожествена литература, репортажи, биография; 2) Личен разказ, автобиография, дневник; 3) Поезия; 4) Писма; 5) Реалистична фантастика; 6) Фентъзи; 7) Съобщения във вестници; 8) Писане за литература; 9) Есета; 10) Драма; 11) Речи и изказвания; 12) Писане по шаблон; 13) Песни; 14) Приказки и митове; 15) Вицове и гатанки; 16) Критики на книги, филми и др.; 17) Интервюта.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНОТО СЛОВО: ПОГЛЕД КЪМ ЛИТЕРАТУРАТА И СТИЛА
Изследваме частите на жанровете. Можем да използваме граматическите символи и анализ на изреченията. Гледаме римата и ритъма. Ние четем на глас всеки ден. Литературата и стилът са свързани с идеята, която показваме, а не разказваме. Изследваме литературни елементи и истории от различни култури. Историите за сътворението говорят за това как и защо, и ни помагат да се ориентираме за нашето място във Вселената. Педагогическите специалисти ще овладеят подходи и структура от уроци за 1) Изследваме частите на жанровете. 2) Използване на граматичните символи и анализ на изречения. 3) Разглеждане на римата и ритъма. 4) Любов към четенето.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕДАКТИРАНЕ
Редактирането на съдържанието не е същото като коригирането на „грешките“. Редактирането е това, което правим, когато искаме да намерим по-силен начин за предаване на нашите идеи. Това е, когато правим нещо, което е добро, дори по-добро. Ние моделираме за децата как писателите могат да мислят за своите произведения от гледна точка на добавяне, изваждане и промяна на акцента. Има два мотивиращи фактора: прецизност и креативност на себеизразяването и достигане до читателите и вкарването им по-дълбоко във вашата история. В процеса на преразглеждане ние вземаме предвид читателя почти толкова, колкото и писателя. Педагогическите специалисти ще придобият компетенция как да представят средствата за редактиране на децата и да им дадат ключови инструменти за прецизност и креативност на себеизразяването и достигане до читателите. 

Ментор

Анна-Мария Йоцова

Анна-Мария Йоцова е Монтесори педагог с AMI Монтесори диплома за разбота с деца и подрастващи на възраст 3-6, 6-12 и 12-18 години с богат международен опит. Тя е съосновател на многоезично Монтесори училище за деца между 14 месеца и 18 години, което e модел на Монтесори образование в България, и Монтесори Общност България, присъединена организация на AMI (Association Montessori Internationale).

През последните 10 години Анна-Мария работи ежедневно с деца от начален и основен етап, родители и педагози, води семинари и обучения. Същевременно подпомага и консултира частни и общински детски градини и училища из цяла България, лектор е в международни образователни форуми, чете есета/проекти и дава обратна връзка на международни студенти и бъдещи Монтесори педагози.

Тя работи за развитие и подобряване на образованието на децата в България, като подпомага учители и родители да асистират естественото развитие на детето, насърчават проявата на човешкия потенциал и подобряването на детските преживявания в семейството, детската градина и училището.

Формат

Формат на курса

Сесии на живо в Zoom
под формата на ЛЕКЦИИ с периодични дискусии и работа в малки групи. Воденето на бележки е силно препоръчително.

Schoology платформа
се използва за подаване на всички задания. Тя е много удобна за потребителя и ни помага да останем структурирани.

Техническа помощ
е достъпна преди, по време и след курса.

Сертификация

Сертификат за преминатата квалификация получават участниците, преминали програмата.

Брой квалификационни кредити: 2 кредита.

Монтесори Общност България притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015 и обучението е в регистъра на Министерство на образованието и науката и предоставя кредити на учителите.

Сертификат

Какъв сертификат ще получа?
  • Участниците, преминали програмата, получават Сертификат за преминатата квалификация.
  • Брой квалификационни кредити: 2 кредита
  • Монтесори Общност България притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015 и обучението е в регистъра на Министерство на образованието и науката и предоставя кредити на учителите.
Изисквания за сертификация

Задания
Изготвяне на портфолио.

Доклад
Презентация.

Посещаемост
Минимум 90% присъствие на живо.

Дискусии
Участие в дискусии, изготвяне на план за уроци.

Индивидуалните членове и организации абонати на Монтесори Общност България получават 5% отстъпка от таксата за участие в курса. Вижте повече за Членството в МОБ и възможностите за Абонамент.

За записване и контакт:

Ако искате да се запишете за този квалификационен курс или имате други въпроси, молим да се свържете с нас!

e-mail: office@imontessori.bg

тел: +359 878 832 823

Курсът се провежда на български език.

Курсът се провежда от Монтесори Общност България.

Онлайн регистрация


Предишна публикация
Сертификационна програма: Монтесори образование 12-18
Следваща публикация
Сертификационна програма: Учебен план Монтесори

Последни новини

keyboard_arrow_up