1. Начало
  2. arrow_right
  3. Обучение
  4. arrow_right
  5. Втори AMI Сертификационен Курс за Асистенти Малки деца предстои в София

Втори AMI Сертификационен Курс за Асистенти Малки деца предстои в София

Етикети:

Каним ви да станете част от голямото Монтесори общество, което променя света чрез по-добро разбиране на грижата и нуждите на най-малките – децата между 0 и 3 години. 

Включете се в този Сертификационен курс с водещ Тийна Суоминен и научете как да работите професионално като асистент-учител в яслена група. 

Защо да се включите?

AMI обученията са най-качествените курсове в международен план, които дават задълбочени знания за Монтесори педагогиката и развиват практични умения за прилагането й във всички Монтесори детски общества в цял свят. Ще научите ролята на средата, наблюдението, концепцията за свободата и дисциплината и още много техники, които ще ви дадат свободата и увереността в работата с малки деца. Успешно завършилите курса получават сертификат, който дава правото да практикувате професията асистент-учител на малки деца в цял свят.

За кого е предназначен курсът?

За всички учители, родители, психолози и 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@imontessoribg.peekaboo.bg to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.