Как да изберем Монтесори градина или училище?

Етикети: Монтесори образование

Дима Чакърова

Монтесори не е запазена марка, така че е възможно всяко училище или център да включва тази популярна дума в името си. Повечето Монтесори детски градини и училища имат за цел да предложат качествено Монтесори образование, но как да разберете дали това е така?

Философия

Когато се представя добре практически, Монтесори образованието води децата към овладяване на вътрешна дисциплина, като им се дава свобода в рамките на много внимателно подготвена и управлявана среда. Тези деца се учат да уважават своите учители, поради чувството, че са разбирани; заради грижите, а не от страх. Монтесори е една от най-добрите форми, които светът познава за насърчаване и изразяване на творческото мислене – детето е активен участник в своето образование.

 • Всички деца имат право на образователна среда, която е внимателно подготвена така, че да отговаря и поощрява нуждите на всяко дете в развитието му.
 • Детето е активен участник в процеса на обучение.
 • Вертикалните възрастови групи в съответствие с периодите в развитието осигуряват оптимално социално, емоционално и познавателно обучение.
 • Себепознанието и проучването са важни части от процеса на обучение.
 • Неконкурентен подход и използване на самокоригиращи материали насърчават независимост и самоувереност.
 • Активното участие на семействата обогатява и спомага за създаването на общност, която промотира толерантност и сътрудничество.

В резултат на тези вярвания, детската градина или училището се стреми да прилага стандартите за качество на Монтесори.

Монтесори подготвени възрастни

Всеки от тях има Монтесори квалификация за нивата, които преподава – 0-3, 3-6, 6-9, 9-12. Монтесори обучителите са специално подготвени като фасилитатори в класната стая, винаги готови да помогнат и насочват. Тяхната цел е да се стимулират ентусиазма на детето за знание и да ги води, без да пречи на естественото им желание да се учат и да станат независими. Ползват наблюдението като фундаментален инструмент за насочване на обучение на всяко дете и служат като пример за подражание. Всяко дете работи чрез индивидуалния си цикъл от дейности и се научава да разбирa света според своите собствени уникални нужди и възможности.

 • Всички учители в истинска Монтесори детска градина или училище трябва да имат Монтесори диплома от международно акредитиран за обучение на учители център. След завършването си учителите трябва да бъдат супервизирани на пълно работно време и на място от AMI (Association Montessori Internationale) Монтесори учител.
 • AMI (Association Montessori Internationale) е Монтесори организацията, основана от самата Мария Монтесори през 1929 г. и е международно доказана в работата си да се придържа към първоначалните Монтесори идеали и практики. Ето защо е важно да се види, че учителите в детската градина или училището също притежават AMI дипломи. Това не е задължително изискване: има много прекрасни учители и училища, които обучават чрез различни международни организации, като MCI (Montessori Centre International) – UK, или AMS (American Montessori Society) – USA, но глобалният опит сочи, се когато учителите са обучавани чрез AMI е много по-вероятно практиките в класната стая да са най-близо до „чистия“ вид на Монтесори.
 • Завършилите AMI сертифицирана програма се изисква да имат бакалавърска степен за допускане до програмата за обучение. Участниците трябва да посещават учебните занятия от една до три години спрямо квалификационното ниво в някой от сертифицираните AMI обучителни центрове. Това не са онлайн програми. Завършилите AMI са признати в целия свят като единствените наистина квалифицирани Монтесори учители. Доколкото ни е известно, в България има няколко детски градини и училища, в които работят AMI квалифицирани учители, сред които “Детска къща Монтесори”, “Детска Къща Peekaboo Montessori”, “Монтесори Основно Училище Откривател”.

Монтесори подготвена образователна среда

Качествената Монтесори класна стая има заета, продуктивна атмосфера, където изобилстват радостта и уважението. В рамките на такава обогатена среда свободата, отговорността и социално-интелектуално развитие естествено процъфтяват. Всичко в една Монтесори класна стая има специфична цел или предназначение. В подготвената среда няма нищо, което децата не могат да видят или докоснат. Всичко от обзавеждането и оборудването е намалено до размера на детето и е в непосредствен досег.

 • Разполага с подходящи мултивъзрастови групи в съответствие с периодите на развитие.
 • Изгражда в непрекъснат ежедневен период на работа, като минималният работен цикъл е 3 часа и интегрира всички програми, съобразени с Монтесори ключови принципи.
 • Организира в съответствие с Монтесори принципите и предлага множество възможности за обучение в открити и закрити учебни пространства,
 • Предлага пълен набор от подходящи за развитието Монтесори материали, ресурси и дейности.
 • Естетически красива е, добре поддържана, подредена и осигурява атрактивни за децата дейности.
 • Подпомага развитието на детето и насърчава личната отговорност и съзнание за това как действията ни имат влияние върху другите и върху околната среда.

Монтесори програма, изпълнение и оценка

Наблюдавайте една класна стая в детска градина или училище, дори и само за 20 минути. Повечето Монтесори детски градини и училища трябва да позволяват това вътре  или през специален прозорец за целта. Ако е възможно, след наблюдението поговорете с учителя или друг член на екипа, за да отговори на всички въпроси, които са възникнали в ума ви. Това ще ви даде най-доброто усещане за Монтесори класната стая като цяло. Какви са децата – работят ли продуктивно или изглеждат разсеяни и неспокойни? Дали си помагат или нарушават работата на другите? Каква е самата класната стая – стените покрити ли са с разсейващи плакати или са приятно декорирани без претрупване? Материалите поставени ли са по подреден начин по рафтовете? Имате ли усещането за приветлива среда? Какво мислите за обучителя – как тя/той реагира на децата и как те реагират на нея/него?

 • следва Монтесори учебна програма, която е еволюционно подходяща, динамична, целенасочена, ангажираща и поставя основите за по-нататъшно обучение.
 • се ръководи от принципите на Монтесори във всички аспекти.
 • насърчава независимост, самостоятелно насочване, активно учене и откриване.
 • използва процес на оценяване и отчитане на напредъка на учениците, който е съвместим с Монтесори принципите.

Ангажимент за усъвършенстване, лидерство, визия и подкрепа на децата

Монтесори подходът предлага широка визия на образованието като “помощ за живот”. Монтесори образованието е разработено в помощ на естественото развитие на децата от раждането до зряла възраст, така че това не е просто детско образование, а такова, което обхваща развитието и в средното училище. Формирането на основните способности на детето през първите години от живота – не само интелектуално, но и за личностното му развитие, е с изключителен фокус.

 • има директор или образователен лидер, който има познания за принципите и практиката на Монтесори.
 • има политики и бюджети, които осигуряват дългосрочен ангажимент към Монтесори обучение и професионално развитие.
 • се ръководи от принципите на Монтесори във всички аспекти.
 • прилага процес за прием, който информира родителите за естеството на Монтесори образованието, партньорството със семействата и ангажимента, изисквани при записване в детската градина или училището.
 • осигурява информационни и образователни програми, които насърчават разбирането на Монтесори образование като помощно средство за живот.
 • поддържа широката мисия на Монтесори образователната система и е отдаден на непрекъснато развитие.

10 критерии за истинска Монтесори детска градина/училище:

 1. Монтесори учебната програма е през цялото време (хибридите не са Монтесори).
 2. Всички учители имат Монтесори диплома от AMI спрямо нивото 0-3, 3-6, 6-12.
 3. Учителите се супервизират ежедневно на място от AMI сертифициран учител.
 4. Мебелите и Монтесори оборудването са в подходящ размер и добре поддържани.
 5. Образователните материали са от дърво или стъкло, закупени от одобрен от AMI Монтесори доставчик.
 6. Привлекателно подготвена образователна среда отвътре и отвън.
 7. Не се използват пластмасови играчки.
 8. Регулярна документация за напредъка на всяко дете, включително доклади, срещи учители/родители.
 9. Семинари за родители – интерактивни сесии, чрез които се информират родителите за Монтесори принципите и практиките.
 10. И не на последно място – доверете се на вашето лично усещане дали тази градина/училище отговаря на вижданията и представите ви за Монтесори, дали пасва на семейството и начина ви на живот и дали детето ви се чувства щастливо и свободно, прекарвайки времето си там.
Предишна публикация
Природата във възпитанието
Следваща публикация
AMI Монтесори уъркшоп 3-6 се проведе в София

Последни новини

keyboard_arrow_up