Менторска програма: „Подпомагане цялостното развитие на детето до 6 години“

ДАТИ

19 септември 2023г. - 12 март 2024г.

ЕЗИК НА КУРСА

Български език

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА

Един модул: 490 лв.; Пълен курс: 1390 лв.

Цели на курса

 • Научете в дълбочина Монтесори философията по отношение на детското развитие до 6 години. 
 • Надградете своите компетенции с познаване и прилагане на Монтесори образователните елементи в детската градина. 
 • Овладейте знания за подпомагане на децата в развитието на социални умения и подготовка на умения за учене през целия живот.
 • Придобийте знания за асистиране развитието на детето с умения за работа, концентрация, воля, търпение, правене на избор. 
 • Овладейте умения как да насочвате изграждането на детска общност на взаимност.

Въведение в курса

Тази програма е базирана на научната методология за подпомагане на детското развитие, разработена от д-р Мария Монтесори, и научните изследвания за развитие на личността, когнитивните функции, емоционалната и социална интелигентност в ранна детска възраст. Тя предоставя задълбочени познания за чувствителностите на детето и методология за насърчаване на цялостното развитие. Практически ориентирана, програмата дава структурирана методология за работа с деца до 6 години и развитие на самостоятелност и житейски подготвителни умения за учене през целия живот. Програмата дава детайлни насоки за методично изграждане на образователната среда, така че тя да бъде стимул, а не пречка за развитие на цялостната личност на детето. 

Участниците ще развият: 

 • познания за ранното детско развитие, 
 • компетенции за подкрепа детето в развитието на социалните му умения и подготовка на умения за учене през целия живот, тактики за развитието на езиковите му умения и основите за математическо мислене спрямо ключовите моменти от неговото развитие,  
 • знания за тактики и подходи за подкрепа развитието на социална и емоционална интелигентност в ранна детска възраст, 
 • способи за развитие на самостоятелност, усъвършенстване на сетивата, език, математическо мислене, познания за света,
 • умения за изграждане на общност на взаимност.
 • Онлайн курс
 • 48 часа
 • 9 часа наблюдение
 • 9 часа супервичирана учителска практика
 • Сертификат, издаден от Монтесори Общност България
 • 3 квалификационни кредити

Програмата дава възможности за развитие на уменията за наблюдение и оценяване на индивидуалните нужди на всяко дете. Практически насочена, програмата предоставя ключове за цялостен подход в подкрепа на децата в ранното детство  подготвена среда, роля на възрастния, създаване на развитийни преживявания. Основен компомент на програмата е предоставяне на тактики и подходи за подкрепа развитието на социална и емоционална интелигентност в ранна детска възраст, подпомагане развитие на саморегулация и идентифициране на индивидуалните нужди и подходи спрямо всяко дете.

График

Модул 1

19 септември, 3 октомври, 17 октомври, 31 октомври

17:00-20:00ч.
Модул 2

14 ноември, 28 ноември, 12 декември

17:00-20:00ч.
Модул 3

13 февруари, 27 февруари, 12 март

17:00-20:00ч.

За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ за педагоза предучилищна подготовка, помощник учители, директори на детска градина и психолози.

Съдържание на курса

Въведение в Монтесори метода
Развитийно образование, плоскости на развитие, попиващ ум и чувствителни периоди, възрастта 0-6 години, свобода и дисциплина

Ключови презентации
Практически живот, Развитие на сетивата, Език, Математика, Изкуство, Музика, Култура и природа

Индивидуализиран подход, работа в подкрепа родители
Наблюдение, рефлексия, планиране на образователни дейности и преживявания, работа с родители

Образователна среда и ролята на възрастния
Подготвена среда, общност на взаимност, организация на деня, ролята на  възрастния, работата на детето

Ментор

Анна-Мария Йоцова

Анна-Мария Йоцова е Монтесори педагог с AMI Монтесори диплома за разбота с деца и подрастващи на възраст 3-6, 6-12 и 12-18 години с богат международен опит. Тя е съосновател на многоезично Монтесори училище за деца между 14 месеца и 18 години, което e модел на Монтесори образование в България, и Монтесори Общност България, присъединена организация на AMI (Association Montessori Internationale).

През последните 10 години Анна-Мария работи ежедневно с деца от начален и основен етап, родители и педагози, води семинари и обучения. Същевременно подпомага и консултира частни и общински детски градини и училища из цяла България, лектор е в международни образователни форуми, чете есета/проекти и дава обратна връзка на международни студенти и бъдещи Монтесори педагози.

Тя работи за развитие и подобряване на образованието на децата в България, като подпомага учители и родители да асистират естественото развитие на детето, насърчават проявата на човешкия потенциал и подобряването на детските преживявания в семейството, детската градина и училището.

Формат

Формат на курса

Сесии на живо в Zoom
под формата на ЛЕКЦИИ с периодични дискусии и работа в малки групи. Воденето на бележки е силно препоръчително.

Schoology платформа
се използва за подаване на всички задания. Тя е много удобна за потребителя и ни помага да останем структурирани.

Техническа помощ
е достъпна преди, по време и след курса.

Сертификация

Сертификат за преминатата квалификация получават участниците, преминали програмата.

Брой квалификационни кредити: 3 кредита.

Монтесори Общност България притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015 и обучението е в регистъра на Министерство на образованието и науката и предоставя кредити на учителите.

Сертификат

Какъв сертификат ще получа?
 • Участниците, преминали програмата, получават Сертификат за преминатата квалификация.
 • Брой квалификационни кредити: 3 кредита
 • Монтесори Общност България притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015 и обучението е в регистъра на Министерство на образованието и науката и предоставя кредити на учителите.
Изисквания за сертификация

Задания
Изготвяне на материали и работа по задания.

Наблюдение
9 часа наблюдение в Монтесори среда.

Доклад
Представяне на бележки и доклад от наблюденията.

Посещаемост
Минимум 90% присъствие на живо.

Задължителна литература
Участие в дискусии, изготвяне на 1 есе.

Супервизирана практика.
9 часа супервизирана практика.

Индивидуалните членове и организации абонати на Монтесори Общност България получават 5% отстъпка от таксата за участие в курса. Вижте повече за Членството в МОБ и възможностите за Абонамент.

За записване и контакт:

Ако искате да се запишете за този квалификационен курс или имате други въпроси, молим да се свържете с нас!

e-mail: office@imontessori.bg

тел: +359 878 832 823

Курсът се провежда на български език.

Курсът се провежда от Монтесори Общност България.

Онлайн регистрация


Предишна публикация
3та Менторска програма: „Въвеждане на Монтесори подхода в основно училище“
Следваща публикация
Сертификационна програма: Монтесори образование 3-6

Последни новини

keyboard_arrow_up