1. Начало
  2. arrow_right
  3. Публикация
  4. arrow_right
  5. Уебинар: Подкрепа по време на социална дистанция

Уебинар: Подкрепа по време на социална дистанция

В подкрепа на учители и директори на учебни заведения “Монтесори Общност България” организира безплатен уебинар на тема: “Как да подкрепим децата и семействата по време на социална дистанция?”

Онлайн сесиите ще дадат насоки и препоръчителни действия за справяне в кризисна ситуация – взаимодействие, овластяване на екипа, подкрепа на семействата и общността. 

Как да се подкрепят семействата в периода на учене? 

Как да се отговори на нуждите на децата в периода на социална изолация? 

Заявете вашето участие на office@imontessori.bg и ние ще ви изпратим линк за участие в платформата Zoom. Местата са ограничени до 20 участници и важи редът на записване.

Очакваме въпросите, които ви вълнуват, за да ги включим в реда на обсъждане.

До нови виртуални срещи!

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@imontessoribg.peekaboo.bg to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.