1. Начало
  2. arrow_right
  3. Новини
  4. arrow_right
  5. Трансформирано име, лого и интернет страница

Трансформирано име, лого и интернет страница

Етикети: ,

В края на 2019-а бихме искали да споделим с вас вълнуващата новина по трансформацията на “Институт Монтесори България” с новото си име “Монтесори Общност България”.

Нашите цели и визия са все така свързани с изграждането на силна и подкрепяща общност от учители, родители и личности, отдадени на разпространението на Монтесори принципите и вярваме, че новото име отговаря на всички тези цели много по-задълбочено.

“Монтесори Общност България” продължава успешната връзка с Международната Монтесори Асоциация (AMI), поставяйки си все по-високи цели през новата 2020-а година в развиването на общностните връзки, подкрепата на родители и учители, менторските програми за изграждане на добре работещи практики в  Монтесори класните стаи в България, прилагане на Монтесори стандартите за качество.

Бихме искали да благодарим на всички за подкрепата през тези 4 години от създаването на “Институт Монтесори България”, който продължава в качеството си на обучителен център с фокус върху световно-признати AMI обучения на учители и родители.   

Новото лого символизира всички качества, умения и ценности, които взаимодействат в хармонична връзка с общ център – детето, а обновеният сайт предоставя още по-разнообразно съдържание.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@imontessoribg.peekaboo.bg to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.