Интервю с Албена Бонева, психолог и участник в AMI сертификационен курс и Менторска програма за вдъхновението и ползите от Монтесори метода за професионалното развитие 

“Пътят ми в изучаване и прилагане  на метода се обогати изключително много и смея да твърдя, че отвори нови хоризонти и начерта нови цели в работата ми с децата. “

Албена Бонева, психолог и участник в AMI сертификационен курс и Менторска програма за вдъхновението и ползите от Монтесори метода за професионалното развитие 

Албена, бихте ли се представили с няколко изречения и как житейския ви път ви доведе до Монтесори философията като метод на професионална реализация?

Казвам се Албена Бонева и по професия съм психолог. Имах щастието да се запозная с Монтесори метода през 2010 година по време на посещение във Фондация Карин Дом, Варна. Последваха обучения от екипа на Карин Дом и разкриване на Център за работа с деца в Добрич от ръководената от мен организация Фондация „Ръка за помощ”. В Центъра ни екип от специалисти работеше с децата в прекрасна Монтесори среда. В подкрепа на дейността на Центъра през 2012 г. организацията ни получи финансова подкрепа от Нова телевизия и това за нас беше едновременно признание и още по-голяма мотивация да продължим своята дейност. В следващите години след редица обучения и придобиване на професионална квалификация за работа с деца от 3 до 6 години по Монтесори педагогика, организацията ни разкри Монтесори детска градина в Добрич. Така  имахме възможност да станем свидетели на това как децата, благодарение на досега с  Монтесори средата, където се прилагаха принципите и философията на метода и педагогиката, се преобразяваха, развиваха, ставаха любопитни за знания, смели и самостоятелни. През последните две години имах възможност да придобия опит в прилагане на  Монтесори метода и с деца в начална училищна възраст, което представи пред мен предизвикателството да продължа обучението си за възрастта 6-12 години.

 

Във вашата работа като психолог какво в метода открихте като изключително полезно и прилагате в работата си?

Монтесори метода се прилага успешно както при деца с нормално психо-физическо развитие, така и при деца със затруднения в различни сфери на функциониране – когнитивно, двигателно, сензорно, езиково, емоционално-поведенческо. Като психолог аз работя и с двете групи деца и в терапевтичната и корекционна работа ежедневно използвам и прилагам както принципите на Монтесори метода, така и Монтесори материалите, които са незаменими в индивидуалните програми, които изготвям за децата, независимо дали те включват формиране на възприятия, развитие на въображение, внимание, памет, мислене, фина моторика или реч. Впечатляващо е знанието, което д-р Монтесори ни дава за процеси като поляризация на вниманието и нормализация на детето, както и потребностите му в различните етапи от неговото развитие.

 

За да бъде един Монтесори педагог успешен несъмнено е нужно да не спира да учи – споделете ни с какво вашето обучение в AMI сертификационния курс и Менторската ни програма за възрастта 6-12 бяха полезни за вас?

Тази година имах възможността да бъда участник и в двата курса. По време на AMI сертификационния курс имах възможността да се запозная с колеги както от България, така и от други държави. По време на дискусиите беше изключително интересно за мен да чуя споделеното от тях за опита, който имат. Обучител по време на курса ни беше Кордула Арана – лектор с изключително богат опит и практикуващ педагог в Монтесори училище във Швейцария. Разбира се, получаването на международен сертификат от Международната Асоциация Монтесори (AMI), основана от самата д-р  Мария Монтесори беше отдавна набелязана от мен цел и съм благодарна за възможността.

В това време почти паралелно бях участник и в Менторската програма за възрастта 6-12, проведен от Монтесори Общност България, и това преживяване определям като незаменимо за мен като специалист, прилагащ Монтесори метода. В рамките на този курс участниците получихме изключително много знания, материали, вдъхновение и практически съвети за прилагане на Монтесори педагогиката, включително и в контекста на българското образование. Пътят ми в изучаване и прилагане  на метода се обогати изключително много и смея да твърдя, че отвори нови хоризонти и начерта нови цели в работата ми с децата. В периода на цялото обучение бях изключително впечатлена от нашия лектор Ана-Мария, от нейния опит, знания и желание да предаде всичко научено.

 

Ако трябва да определите предимствата на обученията кои бихте отличили?

От обучението в AMI сертификационния курс като предимство бих посочила споделения опит както от самия лектор, така и от колегите, работещи в различни училища в света. Като предимство от обучението ми в Менторската програма бих посочила по-голямата продължителност, големият брой материали на български език, които са съпътстваща част от редица дейности в практиката на прилагащия Монтесори метода, както и съветите и насоките за организиране на процеса на преподаване в едно Монтесори училище в България. Последното смятам е изключително ценно и необходимо поради факта, че все пак говорим за прилагане на Монтесори педагогиката в училища, които следват определени изисквания на българското законодателство.

 

Какво бихте казали на вашите колеги, които се колебаят дали си струват този тип обучения?

Бих окуражила своите колеги психолози да направят тази стъпка, обучавайки се в Менторската програма, тъй като ще получат ценен работещ инструмент в работата си с децата. Да не забравяме, че д-р Мария Монтесори е лекар, антрополог, педагог, задълбочено е изучавала психологията като наука и е успяла да интегрира цялото това познание като е създала педагогика и метод, който представя изключително холистичен подход в обучението на децата.   

Бих окуражила и педагозите да предприемат тази стъпка в професионалното си и личностно развитие, тъй като е изключително обогатяващо, даващо задълбочено  разбиране по отношение на детското развитие, отговаря на въпроси, свързани с възможността да се адаптира и моделира училищната програма и отделните учебни предмети, така че да съответстват на философията и принципите на Монтесори педагогиката.    

Имате ли набелязани следващи цели в професионален план, бихте ли ги споделили?

Все още се наслаждавам на възможността и предизвикателството да прилагам  наученото от последната година в Менторската програма и AMI сертификационния курс. Опитвам се да прилагам колкото се може повече от материалите и ресурсите, които получих и да ги адаптирам към целите на работата ми като детски психолог. В процеса на работа все повече се възхищавам на разбирането и откритията, които д-р Мария Монтесори е направила по отношение на детското развитие, знание, за което днес имаме неоспорими научни доказателства. Всеки ден в кабинета ми имам възможност да общувам с децата и техните родители и все повече ми се иска да намеря платформа и начин да споделя наученото с повече семейства.

Вие сте работили в Монтесори училище в Добрич – как се възприема метода от родители и преподаватели във вашия град?

От опита си в Монтесори училище мога да споделя, че прилагането на метода е предизвикателство за преподавателите в българските училище, което прави изключително ценна Менторската програма, тъй като дава отговор на много от въпросите, които си задават преподавателите, които работят в Монтесори училище и същевременно се сблъскват с реалността да отговарят и спазват определени изисквания. За родителите Монтесори училището определено представлява интерес. Българските родители жадуват за алтернатива на традиционното образование, за нови подходи, които ще дават възможност на децата да разсъждават, да мислят критично, да са любопитни и самостоятелни. Разбира се, родителите не винаги разбират в какво се изразява Монтесори педагогиката, когато запишат детето си в Монтесори училище. Затова мисля, че е изключително важно те да бъдат активно включени в живота и обучението на децата.  Вярвам, че българските деца и семейства все по-често ще имат възможността да се докосват до познанието, което д-р Мария Монтесори ни е завещала.   

 

 

Коя е любимата ви мисъл/концепция за детето на д-р Мария Монтесори, която ви вдъхновява във вашата работа.

За мен е изключително вдъхновяващо разбирането, уважението, дори преклонението,  което д-р Мария Монтесори има към децата, затова и следващите два цитата ме мотивират самата аз да продължавам да изучавам и да се любувам на света на децата!

 

„Който се докосне до живота на детето, докосва най-чувствителната точка на едно цяло, което има корени в най-далечното минало и се изкачва към безкрайното бъдеще.”

„Първото задължение на възпитателя, независимо дали се занимава с новороденото или с по-голямо дете, е да разпознава и уважава човешката личност на младото същество.“

Предишна публикация
Участвайте в международната конференция Монтесори за юноши – ОНЛАЙН формат

Последни новини

keyboard_arrow_up