Вдъхновяващ Монтесори Уикенд: Изкуството да възпитаваме духа

Присъединете се към Монтесори Общност България за нашия първи Вдъхновяващ Монтесори Уикенд. Елате да се освежите, вземете вдъхновение и се свържете с нашата енергична общност!

Образованието вече не трябва да бъде основно предаване на знания, а трябва да поеме по нов път, търсейки освобождаването на човешкия потенциал… Ако образованието продължи по старите линии на просто предаване на знания, проблемът би бил неразрешим и нямаше да има  надежда за света. Само едно научно изследване на човешката личност може да ни доведе до спасение…”

Д-р Мария Монтесори

Събитието ще бъде много полезно за:

 • Родители
 • Учители – малки деца (раждане-3 години), предучилищна (3-6 години), начален етап (6-12 години), юноши (12-18 години)
 • Директори на училища и детски градини
 • Психолози и логопеди

От участниците не се изисква да имат предишно Монтесори обучение.

Специален гост
 • Природата на детето
 • Овластяване на детето
 • Ангажиране на деца, младежи и общности в промяната за по-добър свят
 • Изследване на социалните общности за образование в помощ на живота

с Джени Мари Хоглунд

Независимо дали вашето училище или класна стая е градско или сред природата, израстването на личността на детето е от съществено значение.

Ключови презентации, практически насоки, сетивни изследвания и творческо изразяване, които да върнете във вашите учебни общности, както и подробности за планирането и управлението!

Джени Мари притежава AMI дипломи за възраст 3-6 и 6-12. Работила е основно с 6-12 и 12-18 (юноши). Тя също притежава M.Ed. и е утвърден AMI обучител и изпитващ. Джени Мари е един от основателите на Монтесори училище „Lära för Livet” във Варберг, Швеция през 1995 г., което обучава деца от 1 до 16-годишна възраст. Тя основава и ръководи първото шведско Монтесори училище. Джени Мари е преподавала на ученици и юноши повече от двадесет и три години. Тя е директор на училище от 2006 г. Тя изнася лекции в Международния център за Монтесори изследвания – Бергамо (CISM), в Италия от 2006 г., в САЩ, Индия, Мексико.

Още от темите на събитието…

 • Многоезично обучение и развитие
 • Монтесори в общественото образование
 • Устойчиви образователни модели
 • Програма за развитие на умения за бъдещето

Работилници, в които бъдете готови да излезете навън и да се забавлявате!

  • Излизане извън класната стая
  • Изработване на материали
  • Изкуството на наблюдението
  • Проучвания в изкуството 
  • Себеизразяване чрез изкуство, музика и език 

Участвайте като презентатор и имайте принос към програмата

Монтесори Общност България има радостта да обяви своята покана за принос към програмата на събитието. Каним широката образователна общност за представяне на резюмета за предложените теми на събитието и представяне на своята работа в изложба. Подаването на предложенията приключва на 7 февруари 2023г.

Принос към програмата – презентации и изложба

Изпратените резюмета за принос е необходимо да са свързани с темата на събитието „Изкуството да възпитаваме духа“ и да се фокусират върху поне една от темите:

 • Монтесори в общественото образование
 • Трансформацията на учителя и учебната среда
 • Устойчиви образователни модели
 • Иновативни примери за училища и програми

Събитието включва презентации на лектори от различни професионални сфери. Очакваме водещи да:

 • бъдат страстни в изследването и представянето на темата
 • имат желание да взаимодействат с участниците
 • са способни да превръщат идеите в действия

Работният език на събитието е английски и български.

Предложенията за презентации трябва да представят оригинална работа. Поканата за принос кани за изпращане на предложения за три вида презентации:

1) Устна презентация – 30–45-минутна интерактивна презентация

2) Работилница – 90-минутна работна сесия, фокусирана повече върху демонстрации, модели и взаимодействие с публиката.

3) Изложбена витрина – плакат, витрина, проект.

Изложба

Вдъхновяващият Монтесори Уикенд предлага възможности за споделяне на вълнуващ проект или демонстриране на свършена от вас страхотна работа, която може да представлява интерес за участниците в събитието. Ние ще осигурим пространство, подходящо за голям плакат с графики, снимки и описания на вашия проект или работа.

Предложенията може да са свързани с темата на събитието, но могат също така да показват изключителна работа или проекти, свързани като цяло с иновативното образование. Монтесори учителите ще бъдат поканени да покажат проекти или работа, които са пряко повлияни от тяхното Монтесори образование.

Предложения за презентации

Предложенията за презентации и работилници трябва да са насочени към една от следните групи аудитория:

 • Родители
 • Учители – малки деца (раждане-3 години), предучилищна (3-6 години), начален етап (6-12 години), юноши (12-18 години)
 • Директори на училища и детски градини
 • Психолози и логопеди

Предложенията за презентации и работилници трябва да дават обща схема на съдържанието, което ще бъде представено, и може също така да посочват една от спецификациите по-долу:

 • Лекция
 • Демонстрация
 • Групово взаимодействие
 • Показване на плакат (за изложбена площ)

Предложенията трябва да бъдат изпратени по електронен път до 7 февруари 2023 г. Предложения, получени по друг начин или след крайния срок, няма да бъдат приемани.

Онлайн подаване на предложения за презентации

1. Заглавието на презентацията е ограничено до 20 думи и трябва да бъде изпратено с малки и големи букви. Заглавието е кратко описание на вашата презентация.

2. Описанието на презентацията е ограничено до 300 думи и не трябва да включва изображения, диаграми или таблици.

3. Описанието трябва да бъде написано в следния формат:

Въведение

Посочете целта и контекста на презентацията. Обобщете какво ще бъде представено и как е свързано с темата на събитието „Изкуството да възпитаваме духа“.

Съдържание

Избройте списък с точки с подробности за съдържанието и колко време е отделено за всеки раздел.

Цели

Посочете две или три цели на презентацията, напр. „След завършване на тази сесия участниците ще могат да…“

Библиография

Избройте всички подходящи книги или статии, свързани с презентацията.

Онлайн присъствие

Включете връзки към предишни презентации, работа или личен опит.

Друга подходяща информация

Включете всички други подходящи подробности.

Критерии за представяне

1. Събитието цели да даде пространство за дискусия и вдъхновение и всички заинтересовани участници се насърчават да подадат резюме.

2. Предложения за презентации ще бъдат избрани въз основа на тяхното значение за темата и свързаност с темите, като се има предвид цялостната програма на събитието.

3. Предложенията за представяне на изложба ще бъдат прегледани въз основа на уместността им за нашето събитие.

Важно:

Авторите на всички предложения ще получат известие по имейл за тяхното приемане или неприемане на резюмета до 1 март 2023 г.

Приетите предложения ще бъдат публикувани. За всяка приета презентация, включително участие в изложбата, ще се изисква изпращане на името, снимката и кратка професионална биография на презентатора. Заглавието на презентацията ще бъде посочено на интернет страницата на Монтесори Общност България и други рекламни материали.

Приетите автори на презентации се съгласяват техните лични данни да бъдат изпращани и съхранявани в съответствие с Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки на МОБ. Не се заплаща възнаграждение за презентации или изложбени проекти.

Авторите на приетите презентации е необходимо да се регистрират за Вдъхновяващ Монтесори Уикенд и да заплатят таксата за ранно записване за конгреса до 10 март 2023г. Авторите на приетите презентации се съгласяват да поемат разходите за пътуване, настаняване, храна и всякакви печат, пощенски разходи или други разходи, свързани с тяхното представяне.

Запитвания относно процеса на подаване на предложения могат да се правят чрез office@imontessori.bg.

Регистрация

 1. Не-членове, ранно записване: 150 лева

Регистрация до 15 февруари 2023 г.

2. Индивидуални членове, ранно записване: 100 лева

Регистрация до 15 февруари 2023 г.

3. Абонамент на образователни организации, ранно записване: 100 лева

Регистрация до 15 февруари 2023 г. 

Включване допълнителни до 5 колеги като гости с регистрационна такса 70 лева/участник.

4. Не-членове: 180 лева

5. Индивидуални членове: 130 лева

6. Абонамент на образователни организации: 130 лева

Включване допълнителни до 5 колеги като гости с регистрационна такса 90 лева/участник.

Кога

31 март 2023

до

2 април 2023

Къде

Монтесори Общност България

ул. Болград 6, София 1421

Организатор

Монтесори общност България

Регистрационна такса

70

150

BGN

keyboard_arrow_up