Преход от детска градина към училище

 1. Начало
 2. arrow_right
 3. Обучение
 4. arrow_right
 5. Преход от детска градина към училище

ДАТИ

12-14 март, 20 - 22 март 2021

ЕЗИК НА КУРСА

Български

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА

750 лева

Програмата

Тази програма ще подкрепи учители в предучилищна група и начални учители да разберат как характеристиките и нуждите на детето се променят от времето детската градина и в училище; как да подготвят средата и да насърчат нарастващите умения и отговорности; как да подкрепят развитието на основна грамотност в език и математика в помощ на разсъждаващия ум на детето, тръгващо на училище; как да помогнете на детето да интегрира ръка, ум и дух и отключи своя творчески потенциал. 

В програмата ще се разгледат етапите на развитието на детето за формиране на познавателната активност. Така ще даде възможност да се разгледат ключовите моменти в развитието, които трябва да се осъществят, за да може училището да бъде забавно за първокласника и да насърчава любознателност. 

Програмата дава инстументариум от основните похвати, които трябва да развият учителите, за да подпомогнат разгръщането на детето в ранните начални години в училище.

Тази програма помага за изграждане и задълбочаване на знанията за основните уроци, учебни дейности и практика в интердисциплинарна среда. Чрез нея се предоставят подходи за подкрепа на емоционалното, когнитивното и академичното развитие на детето у дома и в училище.

Сертификация

Участниците, преминали програмата, получават Сертификат за преминатата квалификация.

Брой квалификационни кредити: 3

Монтесори Общност България притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015 и обучението е в регистъра на Министерство на образованието и науката и предоставя кредити на учителите.

Цели на програмата

 • да надгради знанията за подкрепа на позитивната проява на психологическите характеристики на детето в прехода от детска градина в училище.
 • да даде практически подходи как учителят да гради върху психологическите характеристики на възрастта и ще развие практически умения как да бъде подкрепено емоционалното, когнитивното и академичното развитие на детето. 
 • да даде възможност за овладяване на практически подходи и методики.
 • овладяване на знания и практически опит с импресионистичен подход, който запечатва знанието чрез емоционални впечатления, педагогическите техники с примери за уроци, роля и подходи на учителя чрез предаване на знания и вдъхване на любопитство, подход спрямо специфичните нужди на детето, разказване на истории, ключови уроци,  образни уроци, презентации и демонстрации, водещи до абстракция, техники за развиване  на въображението, което води до креативност, осъзнаване на необходимостта от социално / морално развитие, излизане извън училище.
 • да помогне участниците да овладеят инстументариум от похвати за подпомагане прехода от детска градина в училищна среда и разгръщането на детето в ранните начални години в училище. 

Съдържание

Темите на мултимедийни презентации, видео материали, дискусии, работа в групи, учене чрез преживяване са:

 • От независимост към взаимозависимост
 • Разсъждения, въображение и втория план на развитие
 • Какви видове свободи отговарят на детето?
 • Насочване на нарастващата отговорност на детето
 • Околната среда ни помага – това не е само класната стая
 • Ритъмът изисква практика
 • Изследването на света е в центъра 
 • Разказването на истории
 • Средства за майсторство в образователната среда  за големи неща 
 • Дейности, които насърчават общността и принадлежността
 • Ключови уроци по език, математика, история, биология, география
 • Насоки за семеен и социален живот в ранните училищни години
 • Как да разберете, че детето учи?

Супервизирана практика

Програмата включва 8 часа супервизирана практика в автентична Монтесори ученическа класна стая. Практическа работа с дидактически материали се провежда под наблюдението на обучени педагози с AMI (МАМ) диплома. Целта на този компонент е да предостави възможност за работа под ръководството на квалифициран и опитен педагог, да приложи придобитите теоретични знания за растежа и развитието на децата в практически ситуации.

Наблюдение

Програмата включва 6 часа наблюдение и практика в класна стая. Участниците наблюдават в часовете, които се провеждат от начален учител, който е преминал AMI (Международна Асоциация Монтесори-МАМ) обучение. Участниците пишат доклади за своите наблюдения, които се преглеждат и обсъждат с инструкторите.

Правене на материали 

Под супервизия участниците се занимават с изработка на материали. Този компонент е включен в супервизираната практика и се състои от времеви линии, диаграми и други материали за използване в класната стая. Всички такива материали се проверяват от инструкторите.

Правене на проект / презентация

Всеки участник съставя портфолио и презентация на свой проект.

Продължителност

24 часа теоретично обучение, 8 часа супервизирана практика и 16 часа дискусии, наблюдение, практика и презентации в класна стая. Наблюденията се извършват в класните стаи, водени от AMI 3-6 и 6-12 педагози. Специфични инструкции за наблюденията ще бъдат дадени по време на курса.

Задължителна литература

Избрани части от книгите Тайнaта на детството, Попиващият ум, Детето в семейството, От детство до юношество ще бъдат четени и дискутирани по време на курса.

Заинтересовани ли сте?

Ако искате да се запишете за тази обучителна програма или имате други въпроси, молим да се свържете с нас!

За записване и контакт

Монтесори Общност България, office@imontessori.bg, тел: +359 878 832 823, или и Монтесори Институт България, ami-courses@imontessori.bg

Online регистрация


Предишна публикация
Подпомагане на цялостното развитие на детето до 6-годишна възраст
Следваща публикация
Устойчиво лидерство и образователна общност

Последни новини

Меню