Институт Монтесори България, в сътрудничество с Монтесори професионалисти в България и международни експерти, има основани между-организационни работни групи:

“Работа с държавни организации” РГ –

 • представителство на интересите на Монтесори сектора на местно и национално ниво,
 • укрепване на взаимовръзките и сътрудничеството с правителствeните и други институции,
 • приравняване на Монтесори програмите и държавните стандарти,
 • разработване на национална Монтесори програма,
 • установяването на стандарти за осигуряване на качеството.

“Сътрудничество с международни организации” РГ: 

 • подготовка на образователна среда в предучилищното образование, съгласно стандартите AMI,
 • осигуряване на супервизия и насоки за професионално развитие
 • подкрепа чрез програми за стипендии за учители за участие в AMI семинари и уъркшопи,
 • консултиране записване в обучения за AMI учителите с информация и финансиране,
 • доброволчество и съвместно организиране на международни събития в България.

“Развитие на кооперативна общност” РГ: 

 • подпомагане на образователни центрове,
 • консултиране на частни и общински/държавни детски градини и училища,
 • развитие на “Монтесори карта в България”,
 • организиране и провеждане на семинари за учители и родители,
 • набиране на фондове за стипендиантски програми за учители.

Ако имате нужда от подкрепа в някоя от тези посоки, молим, свържете се с нас: office@imontessori.bg. Ние сме тук за вас, радваме да отговорим на всички въпроси, които бихте могли да имате.