Целта на курса за Асистент на малкото дете (0-3) е да изучава в дълбочина Монтесори педагогиката и практиките, заедно с настоящите медицински и психологически подходи за развитието на детето през първите три години от живота. ...
Задълбочено изучаване на Монтесори педагогиката с фокус върху нуждите за развитие на децата от 3 до 6 годишна възраст. Квалификацията за Учител Предучилищната педагогика е напълно интегрирана в курсовете на AMI. ...
Монтесори образователна теория и практика за детето между 6 и 12г., който включва алгебра, геометрия, език, история, физически и биологични науки, физическа и политическа география, музика и изкуства. ...