Българската асоциация Институт Монтесори е единствената национална организация в България, която принадлежи към Международната Асоциация Монтесори – Association Montessori Internationale (AMI),  основана 1929 г. от д-р Мария Монтесори като пазителят на историята на Монтесори движението и гаранция за качеството на Монтесори образованието.

Този абонамент предоставя ресурси и услуги на образователни организации за предлагане на качествено Монтесори образование спрямо стандартите на Международната Асоциация Монтесори (AMI), включително въвеждане на Монтесори принципите и практиката, съдействие за маркетиране, професионално развитие, мениджмънт, човешки ресурси, работа с родители, семинари за родители, комуникация и работа с институции. ...
Всеки, който се интересува да развие познанията си за детското развитие и Монтесори образованието, може да се абонира за публикациите, новините, събитията и инициативите. Така ще получавате регулярен електронен бюлетин с информация за инициативите и дейността в областта на Монтесори образованието в България и по света. ...
Като индивидуален член на Институт Монтесори България и на Международната Асоциация Монтесори (AMI) ще допринесете за развитието на Монтесори движението в България и ще получaвате информационни бюлетини и публикации и ще се възползвате от специални отстъпки за събития, организирани от Института Монтесори България и материали от одобрен от AMI производител. ...