Монтесори програми за бебета (0-3) – от раждането до 3 години и се предлага по няколко различни начина:

  • Класове преди раждане се правят за бъдещи майки и техните партньори.
  • Класове за малки деца и майки, където майките учат заедно с детето си как да се използва средата, специално подготвена за едно дете на тази възраст, под ръководството на Монтесори обучители. Фокусът е върху това как да се наблюдава детето и как да се предложат подходящи дейности.
  • Nido са предвидени за деца на възраст между 2 и 14 месеца.
  • Общности на малки деца са предназначени за възрастта между 14 месеца и 3 години, като специално внимание се отделя на движение, език и самостоятелност.

Детски къщи (3-6) – за деца между 3 и 6 години. Нарича се Детска къща. Децата идващи от “Общност на малките деца” се местят в тази среда на възраст между 2 1/2 и 3 години, или когато покажат, че са готови.

Монтесори основно училище (6-12) – предлага подготвена среда за деца на възраст между 6 и 12 години.

Монтесори средно училище (12-15) – програмата, вдъхновена от Монтесори за юноши между 12 и 15 години, се нарича Erdkinder, което означава “децата на земята”.

Монтесори висше училище (15-18) – на 15 години юношата може да премине към Монтесори гимназия, където ще разшири своите академични знания и ще вземе диплома за завършено образование.