Институт Монтесори България e неправителствена, нестопанска, самофинансираща се организация с идеална цел да подпомага професионалното развитие и предоставя персонифицирани услуги на детски градини, училища, учители и родители.

Нашата организация е канена да подпомага местни и национални образователни организации и държавни органи за преодоляването на социални и образователни проблеми и въвеждане на Монтесори педагогиката.

С цел подпомагане на въвеждането на Монтесори педагогиката и практиките, имаме екип, който включва български AMI Монтесори учители и международни AMI Монтесори обучители.

Също, работим с широк екип от международни Монтесори експерти, които осъществяват супервизия, така че да гарантираме, че общинските детски градини имат подкрепа в целия процес от обучение през организиране на образователна среда и учебен ден до наблюдения, индивидуално планиране на заниманията и работа с родители.

Тък като все повече местни и национални организации имат интерес от въвеждане на Монтесори образованието, ние сме мотивирани да продължим да търсим допълнителни ресурси, за да имаме възможност да достигнем до повече деца.

Институт Монтесори България активно подпомага усилията за повишаване на разбирането и знанията какво е Монтесори образованието, като участва в най-големия форум, насочен да подпомага родистелството – “Академия за родители”.

Ако вашата образователна организация иска да сме партньори или имате идея за образователна програма или инициатива, свържете се с нас на: office@imontessori.bg.