Всяко човешко същество има естествена нужда да се развива и самоусъвършенства. Монтесори е цялостна научно-базирана образователна система, която отговаря на тази нужда. Основава се на убеждението, че в рамките на човешкото същество има огромен неизползван потенциал, който при плодотворна среда и различен образователен подход от страна на обучителя, може да се изрази напълно. Така подпомага личността да развие ...
        “Образованието не трябва вече да бъде само придатак на знание, а трябва да  поеме по нов път, търсейки проявлението на човешките възможности.” Мария Монтесори Д-р Мария Монтесори (1870 – 1952), лекар, антрополог и педагог, изучава децата от всички раси, културно и социално-икономически положение повече от петдесет години. Нейното интензивно, научно-базирано наблюдение над човешкото ...
Монтесори педагогически принципи се коренят в социално движение, което е в защита на правата на всички деца, във всички слоеве на обществото, от всички раси и етноси, в рамките на и извън образователните институции. Монтесори движението започва на 6 януари 1907г., когато Мария Монтесори открива първата Детска къща в Сан Лоренцо в Рим. Това, което ...