Монтесори Модел Обединени Нации – Вдъхновяваме младите хора за един по-добър свят.

Монтесори модел ОН е програма, която цели да вдъхнови младите хора за по-добър свят, защото “в съзнанието на детето, можем да намерим ключа за постигане на напредък.” Мария Монтесори

Монтесори ученици на възраст между 9 и 15г. от над 20 страни са делегати в програмата Монтесори Модел на ООН.

За повече информация, посетете: montessori-mun.org.