С думите на Мария Монтесори:

“В детето се крие вярата в бъдещето.”

“Играта е работата на детето.”

“Тези преживявания не са просто игра … Това е работата, която то трябва да прави, за да порасне.”

“Първо съществено нещо за развитие на детето е концентрация.”

“Интереснo свободно избрано занимание, което има силата да предизвика концентрация, а не умора, дава на детето енергия и способности, и го води към самоусъвършенстване.”

“Монтесори е образование за независимост, подготовяйки не просто за училище, а за живота.”

“Образованието е естествен процес, извършван от човешкия индивид, и се придобива не със слушане на думи, a със собствен опит в средата.”

“Никога не помагай на дете със задача, с която то чувства, че може да се справи само.”

“Целта на ранното детско образование следва да е активиране на собствения естествен стремеж на детето да учи.”

“Детето е истинско чудодейно същество, и това трябва да бъде усетено от обучителя.”

“Най-великите дарове, които можем да дадем на нашите деца са корените за Отговорност и крилата за Независимост.”

“Само чрез свобода и опит в средата е практически възможно да се случи човешкото развитие.”

“Детето е надежда и обещание за човечеството.”

“Помогни ми да го направя сам.”

„Сетивата, като изследователи на света, отварят път към познанието.“

“Нека да дадем на детето визия на цялата вселена … Вселената е внушителна реалност и носи отговори на всички въпроси.”

”Никога не давай на мозъка повече, отколкото даваш на ръката.”

“Децата от раждането до шест години имат сила, която ние (възрастните) вече не притежаваме, те са във възрастта на създаване.”

“Ръката е инструмент на интелигентността.”

“Средата е от основно значение; тя трябва да съдейства за разширяване на битието в процеса на развитие чрез намаляване на пречките до минимум, и да позволява свободно поле за енергията на детето, чрез предлагане на необходимите средства за дейностите, които тя поражда. Сега самият възрастен е част от средата на детето; възрастният трябва да се адаптират към нуждите на детето, така че да не бъде пречка за детето и да не е негов заместител в дейностите от съществено значение за растежа и развитието.”

“… ръчнaта работа, която произвежда красиви предмети, и която обществото сега се опитва да съживи, би могло лесно да бъде поверена на младите хора. Да се надяваме, че изкуството на фината изработка не е загубено завинаги просто защото съществуват машините. Може да се даде възможност на младите хора с любов да създават красиви неща!”

“Детето е в търсене на всяко изразно средство, то говори, пише, рисува, то пее като славей, чуруликащ през пролетта.”

“Необходимо е да се създаде среда за детето, която отговаря не само на нуждите му, свързани с физическото му здраве, но и от гледна точка на неговите духовни нужди. Детето трябва да бъде в състояние да действа свободно в такава среда. Там то трябва да намери мотиви за конструктивна дейност, която отговаря на нуждите му за развитие.”