Всяко човешко същество има естествена нужда да се развива и самоусъвършенства. Монтесори е цялостна научно-базирана образователна система, която отговаря на тази нужда. Основава се на убеждението, че в рамките на човешкото същество има огромен неизползван потенциал, който при плодотворна среда и различен образователен подход от страна на учителя, може да се изрази напълно. Така подпомага личността да развие максимално потенциала си.

Монтесори образованието е разработено в помощ на естественото развитие на децата от раждането до зряла възраст, така че това не е просто детско образование, а такова, което обхваща развитието и в средното училище.
g1_u28942_a_maria_montessori_1Формирането на основните способности на детето през първите години от живота – не само интелектуално, но и за личностното му развитие, е с изключителен фокус.

Децата, на които е била дадена правилна подкрепа по време на тези формиращи години, израстват като самостоятелни, мотивирани и любопитни за знания личности, които могат да мислят критично и креативно, и които не само осъзнават нуждите на другите, но активно насърчават хармонията в общността от връстници.

Монтесори програмата е спрямо детето. В Монтесори подхода, ролята на учителя е да насочва, така че детето става активно учещо.

На децата се дава свобода да се развиват в съответствие с тяхното собствно уникално темпо и в резултат са в състояние да достигнат всеки етап на развитие както и когато са готови. Активно участващи в собственото си развитие, те израстват уверени, социално будни, съпричастни възрастни, които са допринасящи членове на обществото.

Монтесори образованието е цялостен и непрекъснат отговор на жизненоважните изисквания на цялото човешко същество, съобразено с всеки етап от развитието. Ключови аспекти на Монтесори подхода са Подготвената среда и Ролята на Монтесори учителя.

Монтесори Образователна Среда

Монтесори класна стая

Класната стая Монтесори е красива и привлекателна. Изключително внимание се отделя да се създаде образователната среда за укрепване на независимостта на детето и естествения порив за самостоятелно развитие. Това се постига по три начина: красота, ред и достъпност.

front-page

Монтесори материали

Монтесори материалите са инструменти за стимулиране на детето за логическо мислене и откривателство. Те са привлекателни и прости. Всяка част от материала представя една концепция / идея и има това, което е известно като “контрол на грешка”. Монтесори материалите са красиви ръчно изработени и са подредени на ниски отворени рафтове. Всяка част от материала има определена цел и се представя на децата по начин, който ще им позволи да насочат своето обучение.

Общност

Монтесори класната стая е жизнена общност от деца, където те се научават да си взаимодействат социално по най-различни начини. Три-годишният възрастов диапазон позволява на по-големите деца да учат по-малките, тъй като по-малките се вдъхновяват от тях, докато ги наблюдават. С такова разнообразие от нива в класната стая, всяко дете може да работи в неговия собствен ритъм, безпрепятствено от конкуренция и насърчавано за сътрудничеството.

Монтесори учител

“Да подпомага живота…това е основна задача на учителя.” Мария Монтесори, Попиващият ум

Монтесори образованието се основава на вродената способност на децата да учат и подпомогнати от подходяща среда и възпитател, те се насочват през техните нужди за развитие, за да достигнат пълния си потенциал.

Във всяка Монтесори класна стая има обучен Монтесори учител, известен като Директреса, подкрепен от помощник-учител. Монтесори учители имат квалификация учител плюс допълнително специфично Монтесори обучение. Учителят насочва детето и го подкрепя в неговото пътуване на самостоятелно развитие.

Учителят прави връзката между детето и подготвената среда, представяйки на детето всеки материал, когато то е готово, по прецизен, ясен и привлекателен начин. Най-важното качество на Монтесори учителя е любовта и уважението към всяко дете.

Ролята на помощник-учителя е да подкрепя учителя и насърчава мира и реда в класната стая. Те ценят и уважават уникалността на всяко дете, като последователно подхранват и моделират любов към ученето.

Монтесори програми

Монтесори програми за бебета

Монтесори програмата за малките деца е от разждането до 3 години и се предлага по няколко различни начина:

Класове преди раждане се правят за бъдещи майки и техните партньори.

Класове за малки деца и майки, където майките учат заедно детето си как да се използва средата, специално подготвена за едно дете на тази възраст, под ръководството на Монтесори обучени възрастни. Фокусът на класа е върху това как да се наблюдава детето и как да се предложат подходящи дейности.

Nido са предвидени за деца на възраст между 2 и 14 месеца.

Общности на малки деца са предназначени за възрастта между 14 месеца и 3 години, като специално внимание се отделя на движение, език и независимост.

Детски къщи

Монтесори средата за деца между 3 и 6 години се нарича Детската къща. Децата идващи от “общността на най-малките” се местят в тази среда на възраст между 2 години и половина и 3 години, или когато покажат, че са готови.
DSC_3938-medium

Монтесори основно училище

Монтесори началното училище предлага подготвена среда за деца на възраст между 6 и 12 години.

Монтесори средно училище

Програмата, вдъхновена от Монтесори за юноши между 12 и 15 години, се нарича Erdkinder, което означава “децата на земята”.

Монтесори висше училище

На 15 години юношата може да премине към Монтесори гимназия, където ще разшири своите академични знания и ще вземе диплома за завършено образование.