Институт Монтесори България споделя мисията на Association Montessori Internationale (AMI). Oрганизацията работи за подпомагане на естественото развитие на децата от раждането до юношеството, позволявайки им да станат трансформиращите елементи на обществото за един по-хармоничен и мирен свят.

Институт Монтесори България е неправителствена организация, посветена на развитие на образованието в педагогическите принципи и практика формулирани от д-р Мария Монтесори и на Монтесори общност в България.

Също, Институт Монтесори България цели да промотира Монтесори педагогиката и подпомага частни и общински/дръжавни детски градини и училища при въвеждане и поддържане на високи стандарти на Монтесори образование.

Подкрепяме създаването на утвърден и балансиран подход към обучението, като същевременно насърчаваме децата да запазят любопитството си за нови знания цял живот.