Да подпомага живота…това е основна задача на обучителя.” Мария Монтесори, “Попиващият ум”

Монтесори образованието се основава на вродената способност на децата да учат и подпомогнати от подходяща среда и обучител, те се насочват през техните нужди за развитие, за да достигнат пълния си потенциал.

Във всяка Монтесори класна стая има специално подготвен Монтесори обучител, известен като Директреса, подкрепен от Помощник-учител. Монтесори обучителите имат квалификация Учител плюс допълнително специфично Монтесори обучение. Обучителят насочва детето и го подкрепя в неговото пътуване на самостоятелно развитие.

Обучителят прави връзката между детето и подготвената среда, представяйки на детето всеки материал, когато то е готово, по прецизен, ясен и привлекателен начин. Най-важното качество на Монтесори обучителя е любовта и уважението към всяко дете.

Ролята на Помощник-учителя е да подкрепя обучителя и насърчава мира и реда в класната стая. Цени и уважава уникалността на всяко дете, като последователно подхранва и моделира любов към знанията.