Сравнение Монтесори образование и Традиционно образование

Монтесори образование   Традиционно образование
Основано на подпомагане естественото развитие на човешкото същество Основано на националната учебна програма
Децата учат спрямо своето собствено темпо като следват интересите си Децата учат от учебна програма, която е предефинирана като времева рамка и е еднаква за всички
Децата се учат като използват образователни материали, разработени със специална цел Децата се учат от учителя
Детето е активен участник в обучението Детето е пасивен участник в обучението
Разбирането идва през собствения опит на детето с материалите и са насърчавани способностите му само да открива нещата Ученето се базира на предмети и е лимитирано до това, което се преподава
Ученето се основава на факта, че физическото изследване и познанието са свързани Децата седат на чинове и учат от бяла дъска и тетрадки
Детето може да работи където му е удобно, да се движи и да говори, ако желае, без да пречи на другите За детето е определен стол и е окуражавано да стои без да мърда и слуша по време на групова работа
Обучителят работи в сътрудничество с децата Класният учител ръководи
Индивидуалното развитие на детето му носи лична награда и мотивация Мотивация се постига чрез система с награди и наказания
Средата и методологията насърчават вътрешната само-дисциплина Учителят действа като основен източник на дисциплина
Детето работи по избран проект, колкото дълго желае На детето обикновено се дава лимитирано време за работа
Непрекъснати периоди на образователни занимания Образователните занимания са разделени на часове и периоди за всеки урок
Вертикални групи Еднаква възрастова група
Работата и ученето отговарят на социалното развитие на детето Работата и ученето не наблягат на социалното развитие на детето
Споделен акцент върху интелектуално, социално, емоционално и духовно развитие Основен акцент върху интелектуалното развитие
Споделен акцент върху придобиването на академични, социални, практически и житейски знания и умения Основен акцент академични знания
Детето е в центъра Учителят е в центъра