Институт Монтесори България е нестопанска национална асоциация Монтесори с мисия за подпомагане на естественото развитие на детето спрямо Монтесори принципите и практиката.

Ние вярваме, че децата са трансформирани елементи на обществото, които ще доведат до хармоничен и мирен свят.

Каним ви да се присъедините към нас, за да защитите каузата на всички деца. 

Като индивидуален член на Институт Монтесори България и на Международната Асоциация Монтесори (AMI) ще допринесете за развитието на Монтесори движението в България и ще получaвате информационни бюлетини и публикации и ще се възползвате от специални отстъпки за семинари, организирани от Института Монтесори България и материали от одобрен от AMI производител.

Бъдете активен участник в Монтесори общността

 • Свържете се с Монтесори общността, с тримесечни eArticles, тримесечни eBulletins и годишното списание Montessori Insights.
 • Помогнете ни да изградим ангажираща, кооперативна и силна Монтесори общност.

Имайте въздействие

 • Присъединете се към националния орган на Монтесори, за да осигурите платформа за подкрепа “цял живот” от раждането до грижите за възрастни хора, включително професионално развитие, услуги за семейно подпомагане, публикации, електронни и онлайн ресурси, осигуряване на качеството, и връзка с държавните институции.
 • Дайте своя глас като защитник на Монтесори.

Получете подкрепа за учене през целия живот

 • Ползвате между 15% и 25% отстъпка от таксата за регистрация на всички събития за професионално развитие, включително семинари, форуми и конференции на Институт Монтесори България.
 • Достъп до статии и издания на публикации.

Ползвайте отстъпки за качествени Монтесори материали

Свържете се със света

 • Вашето членство включва членство в Международната Асоциация Монтесори (AMI), международният орган за Монтесори образование, основана от д-р Мария Монтесори.
 • Тази световна общност е посветена на признаването на уникалния характер на детството и естественото човешко развитие.
 • Визията на AMI е да подпомага социални общности, които се стремят да се справят със ситуации на социални и образователни проблеми, където положителна промяна може да се осъществи чрез образованието на децата.
 • AMI членството включва AMI eBulletins и годишен AMI вестник.

Индивидуално членство – придобивки и такса

Предимства

Първоначален индивидуален член

Пълноправен индивидуален член

Тримесечни eArticles, тримесечни eBulletins и годишното списание Montessori Insights

yes

yes

Абонамент – бюлетин, покани, публикации

yes

yes

Членство в Международна Асоциация Монтесори – Association Montessori Internationale (AMI)

yes

yes

Специална отстъпка от такса за участие в събития, организирани от Институт Монтесори България

15%

25%

Отстъпка от най-богатата гама Монтесори книги, достъпни в България 

3%

5%

Отстъпка от стойността на заявки за Монтесори материали от сертифициран от AMI производител

10%

15%

Ваучер от сертифициран от AMI производител на Монтесори материали

50 лева

100 лева

Годишна членска вноска

120 лева

180 лева

Глас на Общото събрание на Институт Монтесори България

съвещателен глас

 право на глас

Членуването е доброволно и e индивидуално:

 • Първоначален индивидуален член: може да бъде пълнолетно, дееспособно българско или чуждестранно физическо лице, което желае да допринесе за развитието на Монтесори движението в България и получaва информационни бюлетини и публикации и ползва специални отстъпки за събития, организирани от Института Монтесори България и материали от одобрен от AMI производител.
 • Пълноправен индивидуален член: 1) може да бъде Първоначален индивидуален член, който притежава бакалавърска степен (или по-висока) и Монтесори диплома от AMI (Association Montessori International), като сертификати за присъствие на семинари не дават право на Пълноправно членство; или 2) може да бъде Първоначален индивидуален член, който за последните 3 (три) години членство е работил активно за изпълнението на мисията, целите и задачите на организацията и чиято кандидатура е одобрена от Управителния съвет.

Натиснете тук, за да станете член на AMI и Институт Монтесори България.