Подпомагаме учители за развитие на тяхната кариера с публикации, изследвания, информация за свободни работни позиции, съвети за обучения и курсове, осигурявайки супервизия и насоки за професионално развитие, подпомагайки стипендиантски програми за учители и препоръчвайки записване в обучителни курсове на AMI с информация и % финансиране. ...
Предлагаме специална Абонаментна услуга за детски градини, образователни центрове, занимални, училища, библиотеки, институции и фондации, Консултантски услуги и Области на асистиране. ...
Ние разбираме ролята на родителите като най-важния възрастен и ролеви модел за детето и инвестираме в развитие на техните родителски умения. ...