Монтесори класната стая или Подготвената среда, е предназначена да отговори на физическите и психологическите нужди на детето във всеки етап от развитието му. В Монтесори, учебната програма е вградена в образователната среда или класна стая, под формата на внимателно проектирана и последователна гама от учебни материали и дейности. Монтесори материалите са разработени за стимулиране на детето в логическо мислене и откривателство.

Красотата, реда и достъпността в класната стая въвлича детето в заниманията. Водено от Монтесори обучител, детето изследва материалите самостоятелно и тук  се появява обучението. Децата са в състояние да се ангажират с образователни дейности, според индивидуалните си интереси и собствени си темпове. По този начин обучението става силно персонализирано.

Монтесори класната стая не е просто място за индивидуално обучение. Това е жизнена общност на деца, където детето се научава да си взаимодейства социално по най-различни начини. Тригодишният възрастов диапазон позволява по-големите деца да учат по-малките и да научат много от опита в средата, докато по-малките деца са вдъхновени за напредничава работа, наблюдавайки големите. С такова разнообразие от нива в класната стая, всяко дете може да работи със своя собствен ритъм, безпрепятствено от конкуренция и насърчавано за сътрудничеството. Децата посещават заниманията ежедневно за тригодишен цикъл.

Ключови принципи на Подготвената среда

Самостоятелност – средата трябва да е подготвена, така че детето да стане физически независимо от възрастния. Когато може да прави нещата за себе си, започва да прави избори и решава за себе си. Средата трябва да позволява и двете по начина как са подготвени заниманията и как подхожда възрастния.

Недиректна подготовка – всички занимания са подготвени с конкретна цел за разивитие, като в същото време индиректно подготвят за последващо занимание, което подпомага развитието на детето в бъдещето.

Ред – редът да е нещо, което обхваща Монтесори средата. За малкото дете в Детската къща физическият ред на подготвената среда е нещо очевидно, но редът е в основата и на по-неусетните аспекти на средата, като например последователността на подхода и редът на презентациите. За по-големите деца социалният ред става много по-важен.

Избор – средата трябва да дава възможност на детето да избира какво да прави от набор от занимания, които отговарят на нуждите на развитието му.

Свобода – от съществено значение за подготвената среда е свободата на детето – да избира, да работи толкова дълго, колкото то иска, да не работи, да работи без да е прекъсвано от други деца или от ограниченията на графика и т.н. – толкова дълго, колкото заниманието му не пречи на правата и свободата на другите деца да правят същото.

Вертикални групи – друг безспорен елемент от средата, е формиране на детска общност във възрастов диапазон от три години. Това позволява на децата да се учат едно от друго в неконкурентна среда и директно подготвя детето за живота в обществото.

Движение – средата трябва да позволява на детето свободно движение, така че детето да може да практикува своята свобода в досег с вещите и другите деца, което е необходимо за неговото развитие.

Контрол на грешката – средата и по-конкретно материалите трябва да са подготвени по начин детето да може да осъзнае грешките си и да може да се самокорегира. Така то разбира, че може да се греши и че можем да се учим от своите грешки.

Материали – материалите, които избираме в средата, трябва да действат като ключове за детското развитие и трябва да подготвяме средата със съзнанието за това. Ключовете, които избираме, ще бъдат насочени от основните нужди на развитието на детето при всяка възрастова група.

Роля на възрастния – възрастният също е част от Монтесори средата. Ролята на възрастния не е като на учител в традиционното образование, макар неговата роля е да учи децата. Ролята на възрастния в Монтесори средата е да улесни детето да се научи, следвайки собствените си вътрешни подтици, които ще го отведат да вземе каквото му е необходимо от средата.