Монтесори за всяко дете

Институт Монтесори България цели да образова в Монтесори принципите, промотира Монтесори педагогиката и подпомага частни и държавни училища за създаването и поддържането на AMI стандарти на Монтесори образование. Ние вярваме, че всички деца могат да се възползват от Монтесори образованието и това ще повиши качеството на образование, водещите ценности и качеството на живот в България. За целта организацията ни

Read more

Работа

Добре дошли в нашата секция за обяви за работа! Тук можете да публикувате безплатно и намерите информация за Монтесори свободни работни места, които публикуваме всяка седмица, които веднага се достигнат до българската и световна Монтесори общност, включително студенти, родители и училищни ръководители. Ние комуникираме обявите за работа в нашия бюлетин и на интернет страницата. Публикувайте

Read more

Професионално развитие

Програмата със събитията на Институт Монтесори България е подготвена така че да отговори на нуждите на всички учители и родители. Ние предлагаме семинари, уъркшопи, конференции и курсове за учители, Монтесори обучители, възпитатели и родители, както и за мениджъри на Монтесори детски градини и училища. Нашите събития отразяват обратната връзка и предложенията, които получаваме от нашата

Read more

Подкрепящи услуги

Институт Монтесори България e неправителствена, нестопанска, самофинансираща се организация с идеална цел да подпомага професионалното развитие и предоставя персонифицирани услуги на детски градини, училища, учители и родители. Ние предлагаме Членство, Абонаментни услуги, Консултантски и Подкрепящи услуги, както и възможности за Професионално развитие.

Read more

Институт Монтесори България

Сдружение Институт Монтесори България е национална организация, която подпомага развитието на Монтесори образованието в България. Институт Монтесори България е единствената национална организация в България, която принадлежи към Международната Асоциация Монтесори – Association Montessori Internationale (AMI),  основана 1929 г. от д-р Мария Монтесори като пазителят на историята на Монтесори движението и гаранция за качеството на Монтесори

Read more