Монтесори за всяко дете

Институт Монтесори България цели да образова в Монтесори принципите, промотира Монтесори педагогиката и подпомага частни и държавни училища за създаването и поддържането на AMI стандарти на Монтесори образование. Ние вярваме, че всички деца могат да се възползват от Монтесори образованието и това ще повиши качеството на образование, водещите ценности и качеството на живот в България. За целта организацията ни

Read more

Практически стаж

Институт Монтесори България – националната организация в България, която принадлежи към Международната Асоциация Монтесори – Association Montessori Internationale (AMI) обявява конкурс за практически стаж за учители, детски психолози и обучители.  Ще имате възможността да направите своя стаж в Монтесори училище, което работи по международните стандарти на AMI и да разширите своя личностен и професионален потенциал.

Read more

Образователна конференция 2017

17 септември 2017, 9:00-18:00 часа, Sofia Event Center Oбразованието e необходимо да се разглежда като подготовка за живота. То е свързано не само с овладяване на академични знания, но и с уникалния потенциал на детето да развива самостоятелно мислене, взимане на решения, самодисциплина, морал, умения за комуникация с другите, сложен набор от умения за кооперативност, критично мислене и решаване на ...
Read more

Професионално развитие

Програмата със събитията на Институт Монтесори България е подготвена така че да отговори на нуждите на всички учители и родители. Ние предлагаме семинари, уъркшопи, конференции и курсове за учители, Монтесори обучители, възпитатели и родители, както и за мениджъри на Монтесори детски градини и училища. Нашите събития отразяват обратната връзка и предложенията, които получаваме от нашата

Read more

Подкрепящи услуги

Институт Монтесори България e неправителствена, нестопанска, самофинансираща се организация с идеална цел да подпомага професионалното развитие и предоставя персонифицирани услуги на детски градини, училища, учители и родители. Ние предлагаме Членство, Абонаментни услуги, Консултантски и Подкрепящи услуги, както и възможности за Професионално развитие.

Read more

Институт Монтесори България

Сдружение Институт Монтесори България е национална организация, която подпомага развитието на Монтесори образованието в България. Институт Монтесори България е национална организация, която принадлежи към Международната Асоциация Монтесори – Association Montessori Internationale (AMI),  основана 1929 г. от д-р Мария Монтесори като пазителят на историята на Монтесори движението и гаранция за качеството на Монтесори образованието. Институт Монтесори

Read more