Институт Монтесори със стипендия на учители в основното образование

Ако искате да знаете как да насърчите децата за любознателност, сега е Вашата възможност да се включите в стипендиантската ни програма, която осигурява безплатно участие в семинара на 1 учител.

Read more