AMI Семинар: Монтесори училищно образование 6-12

Искате да развиете професионалните си умения на учител 1ви – 7ми клас? Искате да овладеете иновативни подходи за развитие на знания у младите ученици? Искате да знаете как да насърчите децата за любознателност?
Участвайте в “AMI Семинар: Монтесори училищно образование 6-12” и овладейте практически насоки за дейностите в класната стая и подходите на учителя.

Read more

Как да изберем Монтесори градина или училище?

Монтесори не е запазена марка, така че е възможно всяко училище или център да включва тази популярна дума в името си. Повечето Монтесори детски градини и училища имат за цел да предложат качествено Монтесори образование, но как да разберете дали това е така?

Read more

Надлъжно сравнение на познанията за стойността на цифрите в зависимост от позицията им и аритметиката

От съществено значение е да помогнем на децата да придобият основни познания за числата в ранна детска възраст, с цел подобряване на резултатите по математика.

Read more