Надлъжно сравнение на познанията за стойността на цифрите в зависимост от позицията им и аритметиката

От съществено значение е да помогнем на децата да придобият основни познания за числата в ранна детска възраст, с цел подобряване на резултатите по математика.

Read more