5-7 октомври 2018, София, България

Шератон София Хотел Балкан

Монтесори класната стая – вдъхновение за най-добри практики”

Ще очакваме вашата кандидатура на български език или английски език. Предложението не трябва да надвишава 2 страници; можете да изпратите своята кандидатура и в PDF формат на имейл: workshop@montessori-europe.net.

Молим, използвайте за тема на вашия имейл Workshop-Proposal-ME-Congress-Sofia.

Ще бъдат приети само предложенията, подадени чрез формата Workshop-Proposal-ME-Congress-Sofia.

  • Крайният срок за подаване на заявления за участие е 15 април 2018
  • Известие за одобрение: 1 май 2018
  • Сключване на договор: 15 юни 2018
  • Информация относно пристигане: 15 септември 2018.
  • Конгрес: 5-7 октомври 2018