5-7 октомври 2018, София, България

Шератон София Хотел Балкан

Монтесори класната стая – вдъхновение за най-добри практики”

Стремейки се към най-високо качество на съдържанието изработихме лист от критерии, с които бихме искали да ви помолим да се съобразите, отправяйки вашите предложения. На тяхна база Комитетът по организация на конгреса ще разгледа всички предложения и ще върне обратна връзка на всички одобрени по имейл до 1 май 2018-а.

Всички предложения и идеи ще бъдат оценявани на база на следните критерии:

Релевантност 

Предложенията следва да имат ясна връзка с общата тема и подтемите на форума.

Качество

Предложенията следва да включват кратко описание на съдържанието и методите, да дадат представа за практическата полезност и да заложат очаквани резултати. Ще бъде оценено, ако очертаете какво го прави различно и как то подпомага познанията на участниците и какви биха били ползите от него.

Вашият уъркшоп може да бъде воден на български език, като за международните участници в него ще бъде осигурен превод.

Интерактивност

Какво бихме оценили?

  • Възможностите за интеракция с участниците, как бихте провокирали обратната реакция на аудиторията
  • Смяна на различни перспективи, как бихте окуражили възможностите за свободно общуване, изразяване на мнения и създаване на мини общност
  • Какви работещи методи бихте приложили.

Личен опит

Предложенията ще бъдат разглеждани заедно с професионално представяне на квалификацията и предишния опит във воденето на уъркшопи. Молим, споделете референции под формата на линк към публикации или видео съдържание.

  • Професионална информация (завършени обучения, допълнителна образователна квалификация)
  • Предишен опит с участие като водещ на уъркшопи/лекции/обучения