5-7 октомври 2018, София, България

Шератон София Хотел Балкан

Монтесори класната стая – вдъхновение за най-добри практики”

Молим, подгответе вашата кандидатура на български език. Предложението не трябва да надвишава 2 страници; можете да изпратите своята кандидатура и в PDF формат на имейл: workshop@montessori-europe.net.

Молим, използвайте за тема на вашия имейл Workshop-Proposal-ME-Congress-Sofia.

Ще бъдат приети само предложенията, подадени чрез формата Workshop-Proposal-ME-Congress-Sofia.

Крайният срок за участие е 15 април 2018.