5-7 октомври 2018, София, България

Шератон София Хотел Балкан

Монтесори класната стая – вдъхновение за най-добри практики”

Основната тема тази година е “Монтесори класната стая – вдъхновение за най-добри практики”. Водещата ни цел е да създадем програма с практическа и полезна насоченост с най-високо качество на съдържанието.

Припознавайки възможността да се включите активно в подготовката на конгреса, молим да вземете предвид насоките по-долу:

 1. Ключови характеристики на Монтесори класната стая
  1. Как се подкрепят нуждите за развитие?
  2. Науката зад Монтесори организираната среда
  3. Ключови и най-важни компоненти на Монтесори образованието
  4. Вертикалното групиране – защо е толкова важно за изграждането на ключови житейски умения
  5. Социални умения – общност и заедност, основа за изграждане на качествена среда
  6. Монтесори педагога – личност, квалификация, подход
 2. Възможности за всяко дете
  1. Най-добри примери за въведение на Монтесори образоването в публични училища
  2. Какво е най-важното при стартиране на Монтесори детска градина – 0-3
  3. Какво е най-важното при стартиране на Монтесори детска градина – 3-6
  4. Какво е най-важното при стартиране на Монтесори начално училище – 6-12
  5. Какво е най-важното при стартиране на Монтесори основно училище – 12-18
  6. Двуезиково обучение: най-добрите примери
 3. Подкрепа на естественото развитие на личността
  1. Грация и вежливост – основата на моралното развитие
  2. Необичайните поведенчески модели и нуждите на децата 0-3
  3. Работа с родителите като партньори в процеса на детско развитие
  4. Космическо образование – взаимовръзките на човека с Вселената?
  5. Великите истории – защо са толкова ценни за детския ум?
  6. Основно образование: Научените уроци – добри примери за приложението на Монтесори програма в средно училище (12-15)
 4. Предизвикателства пред Монтесори образованието
  1. Дигиталните технологии в Монтесори класната стая
  2. Приобщаващо образование
  3. Образование за мир
  4. Нашата отговорност за нашата заобикаляща среда – как Монтесори хората могат да променят света