Сдружение Институт Монтесори България е национална организация, която подпомага развитието на Монтесори образованието в България. Институт Монтесори България e неправителствена, нестопанска, самофинансираща се организация с идеална цел да подпомага професионалното развитие и предоставя персонифицирани услуги на детски градини, училища, учители и родители.

Предлагаме специална Абонаментна услуга, която е достъпна за образователни организации – детски градини, образователни центрове, занимални, училища, библиотеки, институции и фондации.

Също, Институт Монтесори България има основани между-организационни работни групи да съдейства на Монтесори детски градини и училища в следните Области на асистиране:

  • Работа с държавни организации
  • Сътрудничество с международни организации
  • Развитие на кооперативна общност

Нашите Консултантски услуги предлагат подпомагащи съвети на базата на менторски модел за насърчаване въвеждане на най-добрите практики и въвеждане и поддържане на Монтесори праграмата спрямо стандартите на AMI (Association Montessori Internationale).

Това включва:

  • Основаване и мениджмънт
  • Въвеждане на Монтесори педагогика
  • Образование за родители
  • Програмно консултиране

Молим проверете нашите Консултантски, Абонамент и Подкрепящи услуги за повече информация.

Пишете ни на office@imontessori.bg със запитвания за подкрепа.