Институт Монтесори България – националната организация в България, която принадлежи към Международната Асоциация Монтесори – Association Montessori Internationale (AMI) обявява конкурс за практически стаж за учители, детски психолози и обучители. 

Ще имате възможността да направите своя стаж в Монтесори училище, което работи по международните стандарти на AMI и да разширите своя личностен и професионален потенциал.

Ако…

имате интерес относно нуждите на детското развитие и ви и е любопитно да научите как да подпомогнете оптималната реализация на личността.

желаете да развиете умения за наблюдения.

искате да придобиете практически опит в автентична Монтесори образователна среда.

имате желание да задълбочите познанията и уменията си в работата с деца, прилагайки Монтесори методологията.

Кандидатствайте в стажантската програма на Институт Монтесори България! 

Кой може да се възползва:

• Студенти с интерес към работата с деца на възраст между 3-6 г. и 6-12 г.

• Студенти с отношение и желание за по-дълбоко опознаване на Монтесори подхода и философията.

За кого ще е най-полезно:

• За учащите Предучилищна предагогика, Начална педагогика, Филологии, Психология, други педагогически специалности.

Каква е продължителността: 

• Общо 90 практически часа в периода февруари – април, разпределени в гъвкав график от по минимум 4 часа дневно.

Какво включва стажът:

• Активно наблюдение.

• Анализ на наблюденията, спрямо нуждите на детето в конкретната възраст.

• Включване в динамиката на учебния процес – комуникация с децата и работа в класна стая под супервизия на AMI Монтесори педагог.

• Възможност за включване в учебния процес като “асистент за един ден” на AMI Монтесори педагог.

Какви са ползите от стажа за всеки участник:

• Развитие на познанията за Монтесори философията и практиките.

• Задълбочаване на разбирането за ролята на възрастния и работата на детето.

• Подпомагане на професионалното развитие под супервизията на AMI Монтесори педагог.

В хода на практиката на всеки стажант ще бъде възложено разработването на три теми, които отразяват разбирането на философията, развитието на личността, личните впечатления и рефлексии от наблюденията.

Владеенето на английски език е предимство, но не е задължително. 

Ако проявявате интерес, можете да изпратите на office@imontessori.bg следната информация като Заявление за стаж:

  • Вашите имена, 
  • Специалност, Година на обучение, Университет,
  • Кратко есе на тема “Детско развитие и роля на възрастния”.