Сдружение Институт Монтесори България е национална организация, която подпомага развитието на Монтесори образованието в България.

Институт Монтесори България e неправителствена, нестопанска, самофинансираща се организация с идеална цел да подпомага професионалното развитие и предоставя персонифицирани услуги на детски градини, училища, учители и родители.

Програмата със събитията на Институт Монтесори България е подготвена така че да отговори на нуждите на всички учители и родители. Ние предлагаме семинари, уъркшопи, конференции и курсове за учители, Монтесори обучители, възпитатели и родители, както и за мениджъри на Монтесори детски градини и училища.

Също, подпомагаме учители за развитие на тяхната кариера с публикации, изследвания, информация за свободни работни позиции, съвети за обучения и курсове, осигурявайки супервизия и насоки за професионално развитие, подпомагайки стипендиантски програми за учители и препоръчвайки записване в обучителни курсове на AMI с информация и % финансиране.

Ако имате нужда от съдействие, молим свържете се с нас на: office@imontessori.bg.