Институт Монтесори България улеснява комуникацията и подпомага родителството като организира или във връзка с конференция или на място е детска градина / училище, семинари с национални или международни Монтесори лектори.

Ние разбираме ролята на родителите като най-важния възрастен и ролеви модел за детето и инвестираме в развитие на техните родителски умения.