Институт Монтесори България улеснява комуникацията и подпомага родителството като организира или във връзка с конференция или на място е детска градина / училище, семинари с национални или международни Монтесори лектори.

Ние предлагаме разнообразни теми:

  • Самостоятелност, уважение, отговорност,
  • Монтесори у дома,
  • Как учат децата,
  • Движение,
  • Самодисциплина,
  • Детето ученик,
  • Монтесори образование
  • Как децата учат нов език?

Ние разбираме ролята на родителите като най-важния възрастен и ролеви модел за детето и инвестираме в развитие на техните родителски умения.