Българската асоциация Институт Монтесори е единствената национална организация в България, която принадлежи към Международната Асоциация Монтесори – Association Montessori Internationale (AMI),  основана 1929 г. от д-р Мария Монтесори като пазителят на историята на Монтесори движението и гаранция за качеството на Монтесори образованието.

Институт Монтесори България е създадена с цел популяризиране на качественото Монтесори образование на база на автентичната Монтесори педагогика и програми за различни възрасти – 0-3, 3-6, 6-12, 12-18 години, в България.

Институт Монтесори България е единствената легитимна Монтесори асоциация в България, която насърчава Монтесори образованието на всички нива, и единственото място, където можете да получите точната информация за Монтесори педагогиката и програмите.

Институт Монтесори България e неправителствена, нестопанска, самофинансираща се организация с идеална цел да подпомага професионалното развитие и предоставя персонифицирани услуги на детски градини, училища, учители и родители.

Абонаментна услуга за организации

Специална Абонаментна услуга е достъпна за образователни организации – детски градини, образователни центрове, занимални, училища, библиотеки, институции и фондации.

Този абонамент предоставя ресурси и услуги на образователни организации за предлагане на качествено Монтесори образование спрямо стандартите на Международната Асоциация Монтесори (AMI), включително въвеждане на Монтесори принципите и практиката, съдействие за маркетиране, професионално развитие, мениджмънт, човешки ресурси, работа с родители, семинари за родители, комуникация и работа с институции.

Услугите се предоставят директно на организацията и са достъпни за всички служители и родители.

Като образователна организация чрез Абонаментна услуга може да искате да се възползвате от следните предимства:

  • Възможност да публикувате Oбява за работа,
  • Включване на организацията Ви в Карта “Монтесори в България”,
  • Регулярен електронен бюлетин на Институт Монтесори България с информация за инициативите и дейността в Монтесори образованието в България и по света,
  • Покани за събития, организирани от нас или партньорска организация,
  • Отстъпка на стойност 10% от такса за участие в Събития,
  • Отстъпка на стойност 10% от стойността на Монтесори материали, одобрени от AMI,
  • Достъп до Консултантски услуги, включително планиране, образователна среда, ресурсно осигуряване, вътрешни политики, човешки ресурси, мениджмънт.
  • Безплатно първоначални препоръки и съдействие с оперативни или управленски въпроси.

Таксата за Абонамент за образователни организации е спрямо образователната степен и броя класни стаи. За запитвания за Абонамент, молим свържете се с нашия екип на office@imontessori.bg.

Със заявление за Абонамент, декларирате, че:

  • Вашите цели и дейност не противоречат на Целите и ценностите на Сдружение Институт Монтесори България,
  • Няма да използвате името или логото на Международната Асоциация Монтесори (AMI) или Институт Монтесори България в никаква форма на публичност и реклама, включително уебсайт, визитки, брошури.

2017 Абонамента започна: ЗАЯВИ АБОНАМЕНТ