Институт Монтесори България предлага консултантски услуги на частни и общински/държавни детски ясли, детски градини, основни училища и образователни центрове по разнообразни теми и проблеми.

Нашите консултантски услуги предлагат подпомагащи съвети на базата на менторски модел за насърчаване въвеждане на най-добрите практики и въвеждане и поддържане на Монтесори праграмата спрямо стандартите на AMI (Association Montessori Internationale).

Тези услуги включват:

Основаване и мениджмънт

Институт Монтесори България цели да подпомага ранното детско образование и грижи за постигане на високо качество на Монтесори образованието в България. Институт Монтесори България предлага спектър от консултантски услуги, които целят да отговорят на различните нужди в сферата на образованието.

Това включва:

 • Основаване на детска ясла и детска градина
 • Бюджетиране, организация, човешки ресурси и маркетинг
 • Монтесори програма и ресурси
 • Обучение на учители
 • Осигуряване на качество и подобрения
 • Доклади и документи
 • Оперативно управление
 • Менторски сесии

Пишете ни на office@imontessori.bg със своите запитвания за консултантски услуги.

Въвеждане на Монтесори педагогика

Институт Монтесори България предлага съдействие на частни и общински/държавни детски ясли, детски градини и училища, и занимални за въвеждане и интегриране на Монтесори образователната система.

Това включва:

 • Управление на промяната
 • Бюджетиране и ресурсно осигуряване
 • Човешки ресурси
 • Комуникация с родители
 • Разработване на политики
 • Монтесори програма в съответствие с националните държавни образователни стандарти
 • Обучение на учители
 • Супервизия
 • Осигуряване на качеството
 • Доклади и документи
 • Оперативно управление

Пишете ни на office@imontessori.bg със своите запитвания за консултантски услуги.

Образование за родители

Родителите могат да бъдат образовани в различни формати, включително родителски срещи на специфични теми и семинари за родители, посветени на Монтесори теми. Това включва и програми за ангажиране на родителите. Представяне на глобалното и национално Монтесори движение също е ценно за родители, учители и мениджмънт.

Това включва:

 • Канали за комуникация с родители
 • Семинари за родители
 • Инструменти за измерване на удовлетвореността на родителите
 • програма за повишаване на качеството
 • Менторски сесии

Пишете ни на office@imontessori.bg със своите запитвания за консултантски услуги.

Програмно консултиране

Институт Монтесори България е на разположение за различни консултации, включително обучение на място и супервизия, оценка на учители и образователна среда, менторство и подпомагане, нови и допълващи програми, наблюдение на прилагането на програмата.

Консултантските посещения включват детайлно наблюдение, предоставяне на критично-приятелски доклад, дискутиране с ключовия мениджмънт и учители, предоставяне на обратна връзка и даване на препоръки.

Пишете ни на office@imontessori.bg със своите запитвания за консултантски услуги.

Интересувате се да станете консултант?

Институт Монтесори България има на разположение екип от високо квалифицирани консултанти, ангажиран с обслужването на нуждите на Монтесори общността.

Ако се интересувате от възможностите да станете консултант, ние предлагаме обучение и задълбочени уъркшопи.

Молим, пишете ни на office@imontessori.bg, за да ви изпратим Формуляр за намерения.